Zmodernizują oświetlenie na terenie gminy Bolesławiec

Urząd Gminy Bolesławiec
fot. istotne.pl Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 2 988 020 zł.
istotne.pl 183 oświetlenie, gmina bolesławiec

Reklama

9 marca podpisana została umowa na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec”. Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm w składzie:

  • Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (lider),
  • Elektros Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu,
  • firma „Maciuś” Artur Guściora z siedzibą w Goliszowie,
  • firma „Energokab” Tomasz Kabata z siedzibą w Lubaniu.

Gmina Bolesławiec:

Całkowita wartość inwestycji, jaką zaoferował Wykonawca, to kwota 3.049.000 zł, a umowny termin zakończenia modernizacji na terenie Gminy to 9 grudnia 2023 r.

Modernizacja oświetlenia drogowego będzie polegać przede wszystkim na wymianie 3000 szt. istniejących opraw na oprawy z modułami LED oraz wymianie 84 szt. zegarów sterujących w szafach oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem systemu sterowania i zarządzania zmodernizowanym oświetleniem.

Ponadto w ramach zadania zaktualizowana zostanie istniejąca baza danych urządzeń oświetlenia zewnętrznego w systemie GIS, zostanie odtworzona numeracja słupów oświetlenia (zgodnie z wcześniejszą numeracją nalepek) oraz wykonany audyt efektywności energetycznej urządzeń oświetlenia drogowego, placów i boisk.

Gminni urzędnicy: – Zmodernizowana infrastruktura oświetlenia drogowego przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej we wszystkich wsiach na terenie Gminy, a w skali makro – zmniejszy emisję gazów do atmosfery. W rezultacie nowe oświetlenie obniży również koszty eksploatacyjne i zużycie energii elektrycznej oraz znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego, jak i pieszego.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 2.988.020 zł.

Reklama