List otwarty Marszałka Przybylskiego do samorządowców

Cezary Przybylski
fot. istotne.pl Prezentujemy list otwarty Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego do samorządowców ws. funduszy europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.
istotne.pl 1 cezary przybylski, urząd marszałkowski, województwo dolnośląskie

Reklama

Szanowni Państwo, Drodzy Samorządowcy!

Rok 2023 otwiera nowe perspektywy rozwoju Dolnego Śląska związane z wykorzystaniem środków unijnych wynegocjowanych przez Zarząd Województwa. To blisko 11 miliardów złotych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, które razem przeznaczymy, w perspektywie do roku 2027, na zrównoważony rozwój całego województwa. Z pierwotnie przyznanej dla regionu kwoty budżetu unijnego w wysokości 870 milionów euro wynegocjowaliśmy jego podwojenie do wysokości ponad 1,7 mld euro. Dodatkowo nasz region otrzyma ponad 580 milionów euro dla subregionu wałbrzyskiego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dedykowanego rozwojowi obszarów pokopalnianych. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska to rekordowa kwota blisko 2,3 miliarda euro i wspólny sukces Dolnoślązaków.

Komisja Europejska zaakceptowała w grudniu ubiegłego roku program regionalny Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Dzięki nowemu budżetowi unijnemu mieszkańcy naszego regionu będą mogli korzystać z nowych inwestycji, które powstaną z myślą o poprawie jakości ich życia. Osiągnęliśmy to dzięki naszej samorządowej współpracy. Dziękuję Państwu, Samorządowcom – Wójtom, Burmistrzom, Starostom, Prezydentom miast oraz partnerom społecznym, za zaangażowanie i budowanie dialogu.

Przygotowanie programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 odbyło się z szerokim udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych z całego regionu. Pracowaliśmy razem w grupach roboczych, uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych, a wypracowane w drodze konsensusu postulaty uwzględnialiśmy jako Zarząd Województwa Dolnośląskiego z poszanowaniem zasady partnerstwa.

Już w kwietniu br. rozpoczniemy pierwsze nabory w ramach funduszy europejskich. Pozostając przy dialogu i współpracy samorządowej, jako Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołaliśmy Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

Komitet Monitorujący FEDŚ 2021-2027 działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym – czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W pracy Komitetu uczestniczy kilkudziesięciu przedstawicieli: m.in. Instytucji Zarządzającej Programem – Urzędu Marszałkowskiego, Instytucji Pośredniczących (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca), przedstawiciele ZIT Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego, IIT Subregionu Wrocławskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. W najbliższy poniedziałek, 27 lutego br. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Komitetu z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, na które Państwa serdecznie zapraszam.

Dziękuję Państwu również za udział w zorganizowanej przez samorząd województwa oraz Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna konferencji poświęconej funduszom europejskim. Tak liczna obecność samorządowców z całego regionu podkreśla ogromną rolę, jaką środki te odgrywają w rozwoju naszego województwa.

Dolny Śląsk to dzisiaj jeden z najszybciej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej. Tak wysoką pozycję zawdzięczamy pracowitości Dolnoślązaków oraz synergii działań samorządu, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Nasza współpraca ma kluczowe znaczenie dla województwa. Już teraz zapraszam Państwa do udziału w konferencji inaugurującej rozpoczęcie wdrażania funduszy europejskich, która odbędzie się 4 kwietnia br. Jestem przekonany, że Państwa zaangażowanie w tak ważnym momencie, przed którym stoi Dolny Śląsk, będzie naszym wspólnym celem.

Działamy razem dla utrzymania dynamicznego tempa zrównoważonego rozwoju całego regionu, wszystkich miast, gmin i powiatów Dolnego Śląska, a tym samym dla poprawy jakości życia Dolnoślązaków.

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Reklama