Ogromny sukces uczniów bolesławieckiego „Elektronika”

Uczniowie ZSE
fot. Powiat Bolesławiecki Trzem uczniom ZSE w Bolesławcu udało się dojść do zawodów III stopnia w Finale Ogólnopolskim Bloku Programowanie. Dwóch uczniów klasy 3T odniosło zaś sukces w Finale Ogólnopolskim OIT w Telekomunikacji i Informatyce, w Bloku Teletechnicznym.
istotne.pl 183 konkurs, zse bolesławiec

Reklama

Olimpiada Innowacji i Wynalazczości to prestiżowe wydarzenie organizowane przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, które promuje kreatywność, umiejętności techniczne i ducha wynalazczości. W ramach tej olimpiady można zmierzyć się z najlepszymi w kraju w takich dziedzinach jak: matematyka, fizyka, chemia.

Konkurencje obejmują rozwiązywanie zaawansowanych problemów matematycznych, eksperymenty fizyczne, badania chemiczne itp. Uczniowie mierzą się również z zadaniami związanymi z programowaniem i algorytmiką. Mogą one dotyczyć tworzenia oprogramowania, rozwiązywania problemów z wykorzystaniem różnych języków programowania i technologii.

Konkurencje związane z inżynierią obejmują projektowanie i budowanie prototypów różnych urządzeń, maszyn lub konstrukcji oraz zagadnienia związane z elektroniką, mechaniką, robotyką itp. Z kolei zakres zadań z biologii i nauk medycznych obejmuje rozwiązywanie problemów i eksperymenty związane z biologią, genetyką, medycyną, biotechnologią itp.

Uczniowie bolesławieckiego „Elektronika” zdecydowali się na wybór trzech dyscyplin, które cieszą się największą popularnością – wynalazczość i prawo patentowe, informatyka i teleinformatyka oraz programowanie. Trzem uczniom ZSE w Bolesławcu udało się dojść do zawodów III stopnia w Finale Ogólnopolskim Bloku Programowanie z najwyższym wynikiem drużynowym w Polsce. Tym samym otrzymali 1 miejsce drużynowo dla Okręgu Dolnośląskiego OIT w Telekomunikacji i Informatyce w Bloku Programistycznym. Reprezentantami naszej szkoły byli: Hubert Kopania z 1P (tytuł finalisty, laureata), Oleksii Ivanov z 1P (tytuł laureata) i Maciej Zmitrukiewicz z klasy 4 Tg (tytuł laureata).

W konkurencjach związanych z programowaniem uczniowie rozwiązują zadania, które wymagają logicznego myślenia, umiejętności algorytmicznego podejścia do problemów oraz znajomości konkretnych technologii i języków programowania, m.in. Python, Java, C++ czy JavaScript.

Uczestnicy bloku programowania mają okazję pokazać swoje umiejętności w różnych dziedzinach informatyki, takich jak programowanie dynamiczne, struktury danych, grafy, algorytmy sortowania czy sztuczna inteligencja. Konkurencje wymagają od nich szybkiego i efektywnego rozwiązywania problemów, czyli działają pod presją czasu.

Wielki sukces odniosło również dwóch uczniów klasy 3T w Finale Ogólnopolskim OIT w Telekomunikacji i Informatyce, w Bloku Teletechnicznym. Tytuł Finalisty Olimpiady otrzymał Wiktor Oszczęda, natomiast Mateusz Różnicki uzyskał tytuł Laureata Olimpiady.

Olimpiada Innowacji i Wynalazczości stawia na rozwijanie umiejętności technologicznych i twórczego myślenia uczniów. Uczestnictwo w niej może być znakomitą okazją dla młodych talentów informatycznych do prezentacji swojego potencjału, zdobycia wiedzy i doświadczenia, a także nawiązania kontaktów z innymi pasjonatami nowoczesnych technologii. Gratulujemy uczniom uzyskanych tytułów: finalistów, laureatów i najważniejszego „Młodego INNOWATORA w Informatyce i Telekomunikacji”.

Warto podkreślić, że każdy uczestnik finału zwolniony jest z egzaminu zawodowego w części pisemnej, ponieważ otrzymuje 100%, natomiast laureaci uzyskują maksymalną liczbę punktów uprawniającą do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na wydziałach:

 • automatyka i robotyka
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • fizyka techniczna
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • informatyka w inżynierii komputerowej
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria medyczna
 • inżynieria produkcji
 • inżynieria środków transportu
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • nanotechnologie i nanomateria
 • odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
 • pojazdy samochodowe
 • systemy i urządzenia przemysłowe
 • technologia chemiczna
 • transport.

Opiekunem i koordynatorem olimpiady był niezastąpiony Jarosław Majko. Pieczę nad finalistami w Lublinie sprawował Oleksnadr Ivanov.

Reklama