Będzie nowa droga w strefie! Koszt zadania: prawie 1,4 mln zł

Nowogrodziec: Ratusz
fot. istotne.pl Gminni urzędnicy: – Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład w wysokości 1.140.000 zł.
istotne.pl 183 inwestycja, strefa ekonomiczna, gmina nowogrodziec

Reklama

Burmistrz Nowogrodźca podpisał umowę dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty.

Gminny samorząd:

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa drogowego, lepsza dostępność i komfort dojazdu do miejsc pracy, a także zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego dla nowych terenów inwestycyjnych.

Co zostanie zrobione?

Zakres budowy będzie obejmował wykonanie jezdni (długość: 360 metrów bieżących, szerokość: 7 m) oraz oświetlenia drogowego. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z masy mastyksowo-grysowej SMA na całej długości drogi.

Urzędnicy dodają:

Całkowity koszt zadania to 1.365.459 zł, który został zaplanowany w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład w wysokości 1.140.000 zł.

Reklama