materiał promocyjny

Czy warto starać się o uprawnienia budowlane?

Budowa wieżowca
fot. istotne.pl Zdobycie uprawnień budowlanych wiąże się z dużym nakładem pracy, a także zainwestowaniem czasu oraz pieniędzy. Aby uzyskać dokument, należy wykazać się dużą wiedzą techniczną, znajomością prawa budowlanego, zasad BHP, a następnie udowodnić umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanych informacji.
istotne.pl 1 budowa

Reklama

Wobec tego, czy warto się o nie starać? Zdecydowanie tak. Uprawnienia budowlane otwierają nowe drogi zawodowe i znacząco zwiększają wartość rynkową osoby je posiadającej.

Posiadanie uprawnień budowlanych poszerza zakres możliwych do wykonywania obowiązków, a także umożliwia samodzielne pełnienie funkcji technicznych na budowie. Dokument zapewnia więc nie tylko dodatkowe kwalifikacje, ale również znacznie większą niezależność. W efekcie wartość pracownika, który posiada uprawnienia, mocno wzrasta. Wraz z nią wzrastają jego możliwości zarobkowe. Różnica w wynagrodzeniu może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

Informacja o posiadaniu uprawnień wpisana do CV ma ogromne znaczenie podczas poszukiwania pracy. Uprawniona osoba stanowi bardzo dużą konkurencję dla innych kandydatów z branży. Wiele firm zatrudnia takich pracowników nawet na stanowiska, które nie wymagają uprawnień, aby w razie potrzeby mieć ich „pod ręką”.

Pomimo ilości zasobów czasowych oraz finansowych, które należy poświęcić, aby uzyskać uprawnienia, zdecydowanie opłaca się o nie postarać. O tym, jak je zdobyć, jak wyglądają egzaminy i jakie są wymagania formalne, można przeczytać na uprawnienia-budowlane.com.

Kto potrzebuje uprawnień budowlanych?

Uprawnienia budowlane dzielą się na specjalności: konstrukcyjno-budowlaną, architektoniczną, inżynieryjną i instalacyjną. Specjalność inżynieryjna dzieli się dalej na specjalizacje: drogową, kolejową, mostową, hydrotechniczną i wyburzeniową, natomiast instalacyjna na: sanitarną, telekomunikacyjną i elektryczną.

Posiadanie uprawnień w danej specjalności jest niezbędne do objęcia samodzielnego czy też kierowniczego stanowiska. Samodzielne funkcje techniczne obejmują między innymi projektowanie, kierowanie budową i pracami budowlanymi, a także nadzór inwestorski i autorski. Tak więc podjęcie pracy jako np. kierownik budowy bez nadanych uprawnień nie jest możliwe.

Czy istnieją wady posiadania uprawnień budowlanych?

Konieczność poświęcenia czasu na naukę i wydania pieniędzy na kursy oraz egzaminy może przez niektóre osoby zostać uznana za minus. Warto pamiętać, że te koszty zwracają się w krótkim czasie po uzyskaniu uprawnień, a dodatkowo pozytywnie wpływają na możliwe do otrzymywania kwoty wynagrodzenia.

Za wadę może być również uznawana duża odpowiedzialność, jaka wiąże się z samodzielnym stanowiskiem i podejmowanymi decyzjami, które zatwierdza się własnym podpisem oraz pieczątką. W tej kwestii wszystko zależy od podejścia pracownika i jego chęci rozwoju. Nie należy zapominać, że samodzielność wiąże się możliwością podejmowania nowych wyzwań, nieustannego zwiększania swoich kwalifikacji i osiągania spełnienia zawodowego.

Reklama