Ranny koziołek na posesji. Właściciel odbił się: od policji, SM, Klekusiowa, urzędników miejskich i powiatowych

Ranny koziołek na posesji w Bolesławcu
fot. czytelnik O poruszenie sprawy poprosił zdesperowany czytelnik, który 16 maja rano na swojej posesji zastał rannego koziołka. Najbardziej zdenerwowało go to, że był odsyłany od urzędnika do urzędnika. A zwierzak krwawił i w panice niszczył krzewy i samochody zaparkowane na podwórku.
istotne.pl 86 interwencja, zwierzę

Reklama

16 maja po 8:00 zadzwonił do naszej redakcji bolesławianin z prośbą o pomoc. Na jego posesję w Bolesławcu przy ul. Okrzei wskoczył koziołek. Zwierzę zraniło się podczas skoku przez ogrodzenie i  krwawiło. Czytelnik zadzwonił pod 112, do Klekusiowa, na Straż Miejską, do Urzędu Miasta i w końcu do Starostwa, gdzie go odesłano znów do Urzędu Miasta.

Po około pół godziny od momentu, kiedy zaczęliśmy badać sprawę, koziołka odebrał weterynarz. Koziołek miał naderwaną racicę, weterynarz zapewnił, że zwierzę podleczy i wypuści.

Kiedy emocje opadły, okazało się, że żona czytelnika poprosiła, by w artykule napisać, że urzędniczka ze Starostwa Powiatowego zajęła się sprawą i była bardzo miła. W Urzędzie Miasta też poinformowano nas, że Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich sprawę zgłosił weterynarzowi. Mieczysław Żuraw z Klekusiowa poinformował, że miasto ma weterynarza, któremu płaci i to on powinno zająć się rannym zwierzęciem. Komendantka Straży Miejskiej odpowiedziała mailowo, wyjaśniając zdarzenie.

W przypadku zgłoszenia z dnia 16 maja 2023 z ul. Okrzei, które wpłynęło do naszej jednostki po godz. 8:00 dyżurny w pierwszej kolejności poprosił zgłaszającego o otwarcie bram i furtek, aby zwierzę mogło podjąć próbę samodzielnego opuszczenia terenu posesji. W związku z tym, iż nie odniosło to skutku dyżurny Straży Miejskiej w Bolesławcu powiadomił lekarza weterynarii, który przybył na miejsce i zajął się zwierzęciem.

Jednocześnie nadmieniam, iż podczas rozmowy telefonicznej zgłaszający poinformował, że zgłosił ten fakt na Policję dużo wcześniej, tj. po godzinie 6:00. Jak wynikało z jego relacji zgłoszenie to nie zostało przyjęte, dlatego też poinformował Straż Miejską, gdzie uzyskał niezbędną pomoc.

Kamila Chalewicz-Pudłowska komendantka Straży Miejskiej w Bolesławcu

Dzikie zwierzę. Jak się zachować?

Dziko żyjące zwierzęta takie jak lisy, dziki, sarny i łosie coraz częściej są widywane na obrzeżach dużych miast, a niekiedy nawet w ich ścisłym centrum. Najchętniej przebywają na terenach niezabudowanych w zakrzaczeniach, zaroślach i na skąpo zalesionych obrzeżach osiedli. Jest to efekt urbanizacji terenów wcześniej zamieszkiwanych przez zwierzęta oraz łatwy dostęp do pokarmu.

Jeśli jesteś naocznym świadkiem pojawienia się dzikich zwierząt w mieście zrób zdjęcie. Pamiętaj, że dane te możesz przekazać Straży Miejskiej, anonimowo. Służby powinny zareagować, bowiem z reguły dzikie zwierzęta w mieście stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego oraz pieszych. 

Zasady postępowania z dzikimi zwierzętami:

  • zachowaj spokój i bezpieczną odległość od zwierzęcia,
  • nie dokarmiaj,
  • nie dotykaj,
  • nie strasz i nie płosz,
  • nie szczuj psem,
  • nie krzycz.

Kogo zawiadomić?

W przypadku poczucia zagrożenia zawiadom Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bolesławcu (tel. 75 735 18 50,51 tel. całodobowy: +48 533 900 112) lub Straż Miejską tel. 75 644 79 90, tel. kom. 505 186 457 lub Urząd Miasta Bolesławiec (w godzinach pracy Urzędu tel. tel. 75 645 65 04).

W nagłych zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt należy powiadomić Policję lub Straż Pożarną (poza godzinami oraz dniami wolnymi od pracy Straży Miejskiej w Bolesławcu), która skontaktuje się z właściwą lecznicą weterynaryjną.

W przypadku pokąsania przez dzikie zwierzę zgłoś to zdarzenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tel. 75 732 3246 do 47) i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (tel. 75 730 10 86).

Zwierzę martwe (znalezione na drodze administrowanej przez Urząd Miasta), należy zgłaszać do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu tel. 75 644 09 01 lub Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu tel. 75 734 62 71 kom. 727 400 200. Zostanie ono poddane utylizacji na koszt Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Pamiętaj:

  • interwencja z Twojej strony pomoże uratować życie zwierzętom.
  • pomagasz kształtować prawidłowe postawy wobec zwierząt.

Jak Bolesławiec radzi sobie z dziko żyjącymi zwierzętami?

Gmina Miejska Bolesławiec, świadoma obecności dziko żyjących zwierząt na obszarze miasta, już od wielu lat podejmuje działania mające na celu ograniczenie populacji dzikich zwierząt. Podejmowane są interwencje na zgłoszenia kierowane do Urzędu Miasta Bolesławiec oraz Straży Miejskiej. Odłowione zwierzęta poddawane są oględzinom lekarskim, w razie potrzeby są leczone, a następnie wypuszczane w miejscu oddalonym od Bolesławca na taką odległość, która uniemożliwi ich powrót do miasta.

Fundacja WWF Polska, która zajmuje się działaniami na rzecz koegzystencji człowieka z chronionymi i zagrożonymi gatunkami zwierząt, a także ochroną cennych przyrodniczo cennych, przygotowała poradnik, jak działać w nietypowych sytuacjach, m.in. gdy w mieście pojawi się dzikie zwierzę.

Reklama