Miasteczko Ruchu Drogowego powstanie w Brzeźniku

Urząd Gminy Bolesławiec
fot. istotne.pl Całość kosztować będzie 639 tys. zł, prace mają się zakończyć w sierpniu.
istotne.pl 183 brzeźnik, gmina bolesławiec

Reklama

Jak informuje Gmina Bolesławiec:

W poniedziałek, 15 maja, podpisana została umowa na budowę miasteczka ruchu drogowego w Brzeźniku.

Prace mają potrwać do końca sierpnia br. Gminny samorząd:

Przedmiotem zamówienia jest budowa miasteczka ruchu drogowego we wsi Brzeźnik wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej, w skład której wchodzi m.in. oświetlenie terenu miasteczka, elementy małej architektury oraz chodnik z kostki betonowej umożliwiający dojście do miasteczka.

Co konkretnie powstanie w Brzeźniku?

W zakres zamówienia wchodzi:

  • Miasteczko Ruchu Drogowego o nawierzchni asfaltowej (wymiana gruntu, wykonanie podbudowy) wraz z urządzeniami;
  • montaż sygnalizacji świetlnej solarnej;
  • oznakowanie pionowe i poziome, zgodnie z przepisami Kodeksu drogowego;
  • oświetlenie Miasteczka Ruchu Drogowego;
  • elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.) oraz kolorowe gry podwórkowe między jezdniami miasteczka;
  • chodnik z kostki betonowej (dojście do Miasteczka Ruchu Drogowego).

Reklama