Co z zapisami do publicznych podstawówek? Jakie są terminy?

Szkoła Podstawowa nr 1
fot. istotne.pl Poniżej informacje z bolesławieckiego magistratu.
istotne.pl 183 edukacja, um bolesławiec

Reklama

ZAPISY DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2023/2024 dla dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły podstawowej

Urząd Miasta Bolesławiec: – Rodzice kandydatów do pierwszej klasy szkoły podstawowej, którzy wybrali szkołę w obwodzie, w której zamieszkują, proszeni są o dokonanie czynności zapisania dziecka w sekretariacie szkoły nie później niż do dnia 20 lutego 2023 r.

Wykaz ulic wg obwodu szkół dostępny jest na stronie UM Bolesławiec.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkół lub telefonicznie:

  • SP nr 1, ul. Jana Pawła II 38c – tel. 75 644 44 20
  • SP nr 2, ul. Słowackiego 2 – tel. 75 612 13 34
  • SP nr 3, ul. Ceramiczna 5 – tel. 75 612 13 45
  • SP nr 4, ul. Mikołaja Brody 12 – tel. 75 732 24 58
  • SP nr 5, ul. Dolne Młyny 60 – tel. 75 612 13 50.

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2023/2024 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej

Magistrat: – Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Dyrektorzy tych szkół podstawowych rozpoczną rekrutację 27 lutego 2023 r.

Szczegółowy harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego dla dzieci zamieszkałych poza obwodem na stronie UM Bolesławiec.

Urząd:

Serdecznie zapraszamy do naszych placówek, które posiadają nowoczesną bazę dydaktyczną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, opiekę świetlicową oraz możliwość skorzystania z posiłku w szkole.

Reklama