Wójt Kawka o tym, co zrobił i zrobi w najbogatszej gminie w powiecie

Ryszard Kawka
fot. istotne.pl Gromadka jest najbogatszą gminą wśród 6 gmin powiatu bolesławieckiego. Z dochodem 3 384 zł dochód na mieszkańca jest na 74 miejscu 2477 gmin polskich w rankingu zamożności mieszkańców. Budżet gminy na 2023 rok to bardzo inwestycyjny plan wydatków szacowany na ponad 55 milionów złotych. Pytamy wójta Ryszarda Kawkę jak gospodarzy się w takiej gminie?
istotne.pl 86 budżet, gmina gromadka, ryszard kawka

Reklama

Ryszard Kawka energiczny wójt gminy Gromadka podsumowuje swoje prawie sześciomiesięczne działania na nowym stanowisku. Ten wieloletni mieszkaniec gminy Gromadka 7 sierpnia 2022 roku w drugiej turze pokonał 92 głosami przeciwnika z Bolesławca. Zeszłoroczne wybory na wójta były konieczne, bo wieloletni wójt Dariusz Pawliszczy zmarł 6 maja 2022 roku.

Na początku rozmowy Ryszard Kawka mówi o działaniach związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w Gminie Gromadka. Powstaje interaktywna mapa naturalnych zbiorników wodnych w naszej gminie.

Nowe wozy strażackie są priorytetem

Bezpieczeństwo pożarowe jest dla wójta priorytetem. W 2023 roku przeznaczy 1 100 000 zł na dwa wozy bojowe. Wóz ciężki dla OSP Różyniec i średni dla OSP Wierzbowa. Wierzbowa bardzo aktywnie uczestniczyła w akcji gaszenia pożaru Prodigo na strefie w 2022 roku.

– To im się należy – mówi wójt. – Również komendant Powiatowej Straży Pożarnej wskazał Wierzbową, jako beneficjenta nowego wozu, ale Nowej Kuźni nie zostawiam bez pomocy. Z budżetu przeznaczam na zakup wozu po remoncie 250 tys. zł. Nowa Kuźnia jest OSP przodującą w gminie i bardzo prężnie tam działa młodzieżowa drużyna prowadzona przez prezesa Mariusza Rzepę – dodaje wójt.

Dostawy węgla – szczęśliwa decyzja

Kolejną sprawą, którą wójt musiał załatwiać na cito, były dostawy węgla do gminy.

– Chcę powiedzieć, że u nas dystrybucja węgla idzie zdecydowanie dobrze – mówił Ryszard Kawka. – A mogło nie być tak wesoło, bo kiedy zaczęła się akcja dystrybucji węgla przez gminę, to chociaż zostaliśmy przypisani do Pisarzowic, okazało się, że gminy Gromadka i Osiecznica zostały wyeliminowana z tego składu. Natychmiast podjąłem działania, złożyłem protest do Wojewody. I skontaktowałem się z Polską Grupą Górniczą (PGG). PGG zaproponowało zamianę na skład węgla w Kamiennej Górze. Zdecydowałem się na to, bo nie chciałem czekać na decyzje koordynatora wojewódzkiego. I w tej chwili [początek stycznia – przyp. red.] sprzedaliśmy już 200 ton węgla. Mam też świetnego dostawcę: Chlastawa Kruszyn, jest rewelacyjny – dodał wójt.

Większy Zakład Wodociągów i Kanalizacji i nowy sprzęt

Mówiąc o realizacji obietnic wyborczych wójt wymienił zakup nowej koparko-ładowarki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) za ok. 500 tys. złotych. Kolejny zakup to WUKO za ponad 2 mil zł.

– To duże wsparcie dla przedsiębiorstwa – mówił wójt. – Stwierdziłem, że ZWiK potrzebuje więcej terenu, bo chcę, by się rozwijali. Teren potrzebny jest, by stworzyć fermę fotowoltaiczną i magazyn na nowe sprzęty oraz boks na sprzęt zimowego utrzymania dróg, czy boks na ciągnik. Niezbędny jest też PSZOK (Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) i oczyszczalnia, bo ponad 70 domów w gminie ma przydomowe szamba. Zainteresowały mnie dwa tereny pod rozbudowę firmy i zaproponowałem ich odkupienie, to się nie udało, ale jest zgoda na zamianę. To będzie wielki sukces, jak ta zamiana dojdzie do skutku, bo będzie bezkosztowna – dodał wójt.

Aby otrzymać dofinansowanie na rozbudowę kanalizacji w gminie, wójt prowadzi rozmowy z Marszałkiem Dolnego Śląska.

– Realne dowody na współpracę gminy z Marszałkiem to modernizacja szkoły w Modle, czy dotacja na basen w Gromadce. Urząd Marszałka dołożył ponad milion złotych do budowy Delfinka – przypomniał Ryszard Kawka.

Współpraca gminy z przychodnią i szpitalem w Bolesławcu

Szpital św. Łukasza w Bolesławcu otrzymał dotację z gminy Gromadka w wysokości 100 tys. zł na blok operacyjny.

– Cieszę się, że mogłem to robić, bo wiem, że wspieram świetny szpital – mówił wójt. – Jestem już umówiony z dyrektorem szpitala wojewódzkiego i będziemy rozmawiać na temat punktu krwiodawstwa. Gmina Gromadka deklaruje wsparcie, bo wszystkie gminy deklarują pomoc. To jest dla powiatu i mieszkańców gminy rzecz niezbędna – dodał Ryszard Kawka.

Wójt wyjaśnił przy okazji omawiania służby zdrowia, jak wygląda jego współpraca z przychodnią w gminie.

– Zaproponowałem, żeby szpital zarządzał Ośrodkiem Zdrowia w Gromadce – opowiadał wójt. – Zarzucono mi, że chcę go sprywatyzować. Nie chciałem wystąpić przeciwko kadrze przychodni, chciałem dokonywać zmian wraz z nimi i nie chciałem rewolucji, a ewolucji. Po wspólnych rozmowach współpraca się odnowiła i ożywiła. Jest dobra. Moja koncepcja współpracy ze szpitalem św. Łukasza, miała polepszyć jakość leczenia i bezpieczeństwo mieszkańców. W tym celu razem z doktorami z przychodni pojechałem do Osiecznicy, zobaczyć jak funkcjonuje tamtejszy ośrodek zdrowia zarządzany przez szpital w Bolesławcu. Pytałem, czy wójt Osiecznicy jest ze współpracy zadowolony, odpowiedział, że bardzo. Spytałem, czy dokłada z budżetu do przychodni, odparł, że nie oraz dodał, że na ośrodek zarządzany przez szpital w Bolesławcu nie ma skarg. To mnie przekonało. Podczas wizyty w Osiecznicy, naszej delegacji bardzo spodobał się zatrudniony w przychodni zdrowia koordynator, który pomaga pacjentowi w procesie leczenia. Polega to na tym, że jak pacjent musi zrobić dodatkowe badania, to dzięki koordynatorowi, wychodząc z ośrodka wie, kiedy i gdzie na te badania ma się stawić. Sam nie musi szukać laboratoriów i specjalistycznych przychodni – wyjaśnił wójt.

W gminie Ryszard Kawka zorganizował wraz z sołtysami badania profilaktyczne 40+. Objęto tymi działaniami wszystkie wsie gminy. W badaniach wzięło udział 250 osób.

– Zorganizowałem też przegląd stanu uzębienia dla dzieci z gminy, sukcesywnie wszystkie dzieci będą przejrzane w tym roku – mówił wójt. – Chcemy wdrażać różne badania bezpłatne, złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Zdrowia na Program polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w Gminie Gromadka. 2023-2025 Dodatkowo w jednym z pomieszczeń ośrodka uruchomiliśmy bezpłatny punkt porad prawnych. Przywróciłem ten punkt w Gromadce dla mieszkańców gminy i widzę, że jest uczęszczany – cieszył się wójt Kawka.

Kultura: klapa Dni Wrzosu i trudna rozmowa z dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury

– Zaskoczyło mnie jak zostałem zaprzysiężony na wójta, że w kalendarzu imprez w Gromadce nic nie zostało zaplanowane – mówi wójt. – Po objęciu urzędu miałem jeden dzień na podjęcie decyzji, kiedy będą dożynki, a kiedy będzie Święto Wrzosu. Poprosiłem stowarzyszenie Nasza Krzyżowa o organizację dożynek. Przekonywałem sołtysów do udziału w nich i cieszę się z tego, że się odbyły. Wielką klapą były Dni Wrzosu, to po nich odbyłem trudną rozmowę z panią dyrektor. W dniu imprezy musiałem organizować ławki i stoły, bo nic nie zostało dopilnowane. Inną sprawą jest to, dlaczego my, mając prężnie działające koła gospodyń, mając Wrzosową Krainę, posługujemy się kimś z zewnątrz, by organizować nasze wydarzenia? Priorytetowym zadaniem będzie organizowanie imprez gminnych przez mieszkańców gminy z udziałem gminnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń. Obecnie widoczne są zmiany w pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki – dodał wójt.

Wójt jest zadowolony z działań bieżących ośrodka kultury w gminie, który organizuje dla mieszkańców wiele aktywności jak: brydż, zajęcia muzyczne, spotkania i rozmaite warsztaty dla dzieci oraz zajęcia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale to jeszcze nie wszystko, tu jeszcze jest wiele do zrobienia. W przyszłości wójt myśli o zapraszaniu artystów kabaretowych i scenicznych, by urozmaicić życie kulturalne gminy.

– Do tej pory wszyscy byli przyzwyczajeni, że gmina da za darmo salę, sprzęt – dodał wójt. – Od tej pory za wypożyczenie sali gimnastycznej będzie trzeba zapłacić, za uczęszczanie na zajęcia też. Niewiele, ale jakąś cześć kosztu zajęć pokryją uczestnicy, bo w gminie Gromadka wójt dba, by było sprawiedliwie – dodał Ryszard Kawka.

Budżet i działanie na przyszłość

Uchwalono bardzo ambitny budżet: dochody 45 milionów, wydatki ponad 56 mln. Będzie to budżet typowo inwestycyjny. Częściowo wydatki pokryją nowe inwestycje, wiele działań będzie kontynuowanych.

– Remiza i posterunek policji, inwestycje za 6 milionów – mówił wójt. – Od kiedy zacząłem się tym interesować, a zrobiłem to zaraz po wyborach, to się zaczęło dziać. Prace postępują. Policja będzie miała nową komendę, a strażacy nową remizę. Były to projekty, które okazało się nagle, trzeba było zmieniać, poprawiać plany, bo na przykład boks był za krótki i wóz strażacki by się w nim nie zmieścił. Podczas budowy remizy, odkryto źródło artezyjskie. Zdecydowałem, że będzie tam studnia z 6 tys. litrów wody dla wozu strażackiego których nie weźmie z wodociągów. Podobnie było z drogą w Osłej. Projekt nie był konsultowany z mieszkańcami i nie uwzględniał odprowadzenia wody. Przy większych opadach, woda spłynęłaby na posesje mieszkańców. Dołożyłem 33 tys. i zleciłem wykonanie tych odpływów – wyjaśnił wójt.

Kończy się już przetarg na nowy autobus dowożący dzieci do szkoły.

– Z mojej inicjatywy powstaje dokumentacja na stworzenie w szkole w Gromadce kuchni i stołówki – mówił wójt. – Z inicjatywy pana sekretarza powstaje dokumentacja na rozbudowę urzędu gminy. Już niebawem ogłosimy przetarg na ponad 5 mln złotych na drogi dojazdowe w miejscowości: Osła, Różyniec, Krzyżowa, Wierzbowa, Pasternik, Nowa Kuźnia, Modła i Patoka. W przypadku Wierzbowej i Patoki dojdzie do tego remont sieci wodociągowej, bo tam są ciągłe awarie – wymienił wójt.

Kolejne przetargi to do budowa domu ludowego w Borówkach, instalacja fotowoltaiczna na gminnych budynkach (też szkoła i przedszkole). Wójt nie zapomina też o działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

– Nie wolno zapominać o ludziach, którym trzeba pomóc – mówił Ryszard Kawka. – Doceniam pracę poprzedniej pani dyrektor Leokadii Krawieckiej, nadal z nią współpracujemy, ale dwa ważne wnioski złożyła nowa pani dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: na asystenta rodziny z osobą z niepełnosprawnością i na opiekę wytchnieniową oraz na tzw. program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Nie jest tak różowo, jak niektórzy myślą. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Niektóre problemy czekają już od lat na rozwiązanie:

  • Dokończenie kanalizacji gminy i wymiana starych sieci wodociągowych
  • Drogi dojazdowe do domów
  • Chodniki: szczególnie na drogach powiatowych- ul. Sikorskiego w Gromadce w stronę Osłej, Krzyżowa od Bolesławca w kierunku Różyńca i Tomaszowa.
  • Wymiana nawierzchni jezdni w Wierzbowej z kostki na bitumiczną
  • Zapewnienie przyłącza wodociągowego mieszkańcom budynku w Modle, przy stacji PKP.
  • Droga rowerowa po byłych torach kolejowych, w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady
  • Obwodnica Gromadki
  • Usprawnienie komunikacji na Strefie Krzywa.

– Zapewniam mieszkańców, że będę dążył do realizacji wszystkich postulatów aby nam się w Gminie Gromadka dobrze i bezpiecznie żyło – deklaruje Ryszar Kawka. – Tylko nie wszystko naraz. Wiem też, że sam nie osiągnę nic. Mam świetną kadrę, która jest gotowa do realizacji tego o czym mówię. Ale ważne jest też wsparcie i zrozumienie mieszkańców. „Łączy nas Gmina Gromadka” – dodaje wójt szczerze.

Reklama