Nieodpłatna pomoc prawna coraz popularniejsza. Już ponad 1400 porad udzielonych w tym roku

Temida
fot. unsplash.com (Tingey Injury Law Firm) Najwięcej spraw dotyczy kwestii zadłużeń, egzekucji komorniczych, dziedziczenia, ale zdarzają się też porady z zakresu prawa karnego.
istotne.pl 183 prawo

Reklama

Od sześciu lat Powiat Bolesławiecki realizuje rządowe zadanie pn. nieodpłatna pomoc prawna. W naszym powiecie obecnie funkcjonują cztery punkty porad prawnych:

  • w Starostwie Powiatowym,
  • w Urzędzie Gminy Osiecznica,
  • w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka,
  • w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ten ostatni w przyszłym roku przeniesiony zostanie do Urzędu Gminy Gromadka.

Nieodpłatna pomoc prawna cieszy się w naszym powiecie dużą popularnością, liczba osób z niej korzystających rośnie z roku na rok. W tym roku udzielono już ponad 1400 porad prawnych.

Z jakimi sprawami ludzie zgłaszają się najczęściej? Najwięcej spraw dotyczy kwestii zadłużeń, egzekucji komorniczych, dziedziczenia, ale zdarzają się też porady z zakresu prawa karnego.

Niektóre sprawy załatwiane są od razu, inne – te bardziej skomplikowane – wymagają kilku wizyt.

Jak podkreślają urzędnicy, to, że pomoc jest darmowa, nie znaczy, że jest gorsza. Świadczy o tym liczba zadowolonych klientów.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Każdy. Żeby skorzystać, trzeba jedynie złożyć oświadczenie że nie jest się w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Szczegóły na stronie Powiatu Bolesławieckiego.

Reklama