Spółka zaniżyła przychód o ponad 6,1 mln zł

Pieniądze
fot. Krzysztof Gwizdała Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła, że spółka informatyczna udzielała za darmo „spółkom córkom” zabezpieczeń z tytułu zobowiązań płatniczych oraz gwarancji bankowych. Takie usługi w warunkach rynkowych są płatne i stanowią przychód podlegający opodatkowaniu. Spółka złożyła korektę deklaracji CIT i wpłaciła ponad 1,4 mln zł.
istotne.pl 4 kontrola, podatek

Reklama

Kontrola spółki

Eksperci z dolnośląskiej KAS przeprowadzili kontrolę celno-skarbową w spółce z branży informatycznej. Udzieliła za darmo „spółkom córkom” w Czechach i Polsce (podmiotom powiązanym) zabezpieczeń z tytułu zobowiązań płatniczych, wynikających z zakupów towarów z odroczonym terminem płatności, a także gwarancji bankowych.

Takie usługi w warunkach rynkowych są płatne i są przychodem podlegającym opodatkowaniu.

Zaniżony przychód przez spółkę o ponad 6,1 mln zł

W toku kontroli oszacowano wartość nieodpłatnych świadczeń na ponad 6,1 mln zł, których spółka udzieliła na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu udzielonych im gwarancji i poręczeń. Przychód ten nie został wykazany, przez co została zaniżona podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz podatek należny.

Spółka złożyła korektę deklaracji CIT i wpłaciła ponad 1,4 mln zł podatku z odsetkami.

Wytyczne OECD

Analizy przeprowadzono w oparciu o polskie przepisy dotyczące cen transferowych. Wykorzystano wytyczne OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz administracji podatkowych w sprawie cen transferowych.

Wytyczne OECD to wskazówki stosowania zasady ceny rynkowej, która stanowi międzynarodowy standard w zakresie wyceny dla celów podatku dochodowego transakcji między podmiotami powiązanymi. Stanowią zbiór dobrych praktyk oraz punkt odniesienia, służący do wyboru właściwego kierunku interpretacyjnego norm prawnych z zakresu cen transferowych.

Reklama