Żołnierze Legii Akademickiej już po szkoleniu

Ludzie
fot. st. szer. Waldemar Bagłaj W sobotę, 24 września w 23 Pułku Artylerii zakończyło się szkolenie II turnusu modułu podoficerskiego Legii Akademickiej.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Reklama

23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu:

Szkolenie praktyczne w ramach programu było realizowane w trakcie przerwy wakacyjnej. Studenci musieli wybrać jedną z tur szkolenia wojskowego, która trwała 6 tygodni i składa się z dwóch modułów: szkolenia podstawowego trwającego 21 dni, zakończonego egzaminem, złożeniem przysięgi i uzyskaniem stopnia szeregowego rezerwy oraz szkolenia podoficerskiego, trwającego również 21 dni i zakończonego egzaminem, po którym studenci zostali mianowani na stopień kaprala rezerwy.

Elewom, którzy zakończyli szkolenie w ramach części praktycznej modułu podoficerskiego programu Legia Akademicka, wręczono akty mianowania na stopień kaprala.

Reprezentujący dowódcę 23 pułku artylerii ppłk Robert Oleś podziękował studentom za udział w szkoleniu, pogratulował awansów i pozytywnego ukończenia szkolenia. Życzył im także powodzenia w dalszej służbie wojskowej oraz bezpiecznych powrotów do domów. (Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie uczestników szkolenia).

Jednostka dodaje:

Legia Akademicka to projekt skierowany do wszystkich studentów uczelni wyższych, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe. Dzięki niemu można uzyskać stopień wojskowy i po zakończonych studiach wstąpić do wojska, by czynnie służyć ojczyźnie. Udział w programie LA to nie tylko wakacyjna przygoda, to również realizacja własnych pasji i możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

Reklama