materiał promocyjny

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego

Tomasz Gabrysiak
fot. Powiat Bolesławiecki Poniżej prezentujemy Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego z dnia 16 września 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
istotne.pl 183 gmina gromadka

Reklama

OBWIESZCZENIE
STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 16 września 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2022.176; zwanej dalej „ustawą”)
zawiadamiam
iż na wniosek z dnia 26 maja 2022 r. Gminy Gromadka, reprezentowanej przez Wójta Gminy – działającej przez pełnomocnika – Pana Jarosława Pluskota, została wydana decyzja Nr 564 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w m. Patoka, gm. Gromadka” zlokalizowanej:

  • na działkach ewidencyjnych gruntów nr: 316/2, 317/3, 328, 331/2, 331/4, 387/5, 477/1, 487 obręb 0004 Modła, jednostka ewidencyjna 020103_2 Gromadka – powiat bolesławiecki,
  • województwo dolnośląskie na działkach ewidencyjnych gruntów nr: 1415, 29/8, 40/10, 293, 312, 362/1 obręb 0008 Patoka, jednostka ewidencyjna 020103_2 Gromadka – powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie podział nieruchomości gruntowych, które z mocy prawa stają się własnością Gminy Gromadka:

TabelaTabelafot. Powiat Bolesławiecki

Cały dokument poniżej:

obwieszczenie Starosty by Istotne on Scribd

Reklama