O czym debatowali radni miasta, powiatu i gminy na wspólnych obradach?

Przewodniczący rady gminy, miasta i powiatu
fot. Miasto Bolesławiec 16 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki odbyła się XLVI sesja Rady Miasta Bolesławiec. Podczas wspólnych obrad Rady Miasta Bolesławiec, Rady Gminy Bolesławiec, Rady Powiatu Bolesławieckiego marszałek Cezary Przybylski informował o pozyskanych funduszach unijnych, ich wykorzystaniu, w tym na projekty inwestycyjne w powiecie bolesławieckim.
istotne.pl 4 rada miasta, rada powiatu bolesławieckiego, obwodnica bolesławca

Reklama

Kluczowym punktem sesji była prezentacja koncepcji budowy II etapu obwodnicy Bolesławca. Założenia projektowe zaprezentował Leszek Loch – dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Warto przypomnieć, że budowa obwodnicy Bolesławca została podzielona na etapy. Pierwszy etap wykonany został w 2019 roku. Do realizacji drugiego etapu przystąpiono w 2020 roku. Inwestycja stanowi rozbudowę istniejącego układu drogowego. Głównym założeniem jest poprowadzenie ruchu poza tereny zabudowane z uwzględnieniem transportu wojskowego. Droga wojewódzka nr 297 prowadząca przez Bolesławiec zostanie zastąpiona nowo projektowaną obwodnicą.

Projektowana droga będzie pełnić funkcję północno-wschodniej obwodnicy Bolesławca. Początek drogi przewiduje się w miejscowości Łąka, natomiast koniec w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Kruszyn. Długość planowanej do zaprojektowania drogi wynosi około 6,27 km. Droga będzie przebiegać po gruntach rolnych i częściowo po terenach leśnych. Swoim przebiegiem krzyżuje się z drogami gminnymi i powiatowymi oraz linią kolejową.

Inwestycja została zakwalifikowana do programu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania wynosi 64 635 472,20 zł. Projekt uzyskuje dofinansowanie w wysokości 60 % – 38 781 283,32 zł: wkład własny 40 % – 25 854 188,88 zł. Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID zaplanowano na II kwartał 2023 r.

Wspólne obrady zakończyła informacja oraz dyskusja o działalności Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna.

Reklama