Agresywne owady w Trzebieniu. Strażacy w akcji

Strażak w kombinezonie na drabinie
fot. OSP Trzebień Zagrożenie zostało usunięte.
istotne.pl 183 straż pożarna, owady

Reklama

Strażacy z Trzebienia opublikowali na swoim socialmediowym profilu podsumowanie działań z ostatnich dni. Jedną z bardziej nietypowych interwencji była ta, która miała miejsce pod koniec sierpnia przy ulicy Leśnej w Trzebieniu:

Agresywne owady błonkoskrzydłe w elewacji budynku wielorodzinnego.

Zagrożenie zostało usunięte.


Jakie są zasady zgłaszania zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych?

Jak podaje serwis Rzeczypospolitej Polskiej, osoba zgłaszająca zdarzenie o wystąpieniu roju lub gniazda powinna, oprócz imienia i nazwiska (funkcji lub stanowiska) i numeru telefonu, z którego zgłasza zdarzenie, podać następujące informacje:

  • rodzaj owadów (o ile to możliwe);
  • miejsce ich usytuowania, jaki jest dostęp do roju lub gniazda, obiekt, którego zdarzenie dotyczy;
  • czy w obiekcie występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególności – czy przebywają w nim grupy dzieci (przedszkola, szkoły) lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

Co robić (a czego nie) w przypadku napotkania roju lub gniazda owadów błonkoskrzydłych?

  • Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady.
  • Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda.
  • Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwać wodą lub środkami owadobójczymi.
  • Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
Owady – grafikaOwady – grafikafot. Lasy Państwowe, gov.pl

Reklama