Dzikie zwierzę wtargnęło na Twoją posesję! Co robić?

Dzik
fot. unsplash.com (Kevin Jackson) Samorząd: – Z roku na rok rośnie problem coraz liczniejszej obecności dzikich zwierząt blisko domostw i ludzi. Obecność tych zwierząt wynika głównie z postępującej urbanizacji oraz warunków gwarantujących pokarm i możliwość schronienia.
istotne.pl 183 zwierzęta

Reklama

Co należy zrobić i komu zgłosić problem, gdy napotkamy zdrowe lub chore dzikie zwierzę?

Jak informuje Gmina Warta Bolesławiecka:

Zwierzę może zostać umieszczone w zakładzie leczniczym lub ośrodku rehabilitacji dla zwierząt, jeżeli ośrodek go przyjmie i sfinansuje koszty transportu i leczenia. Ośrodki takie mogą korzystać z dofinansowania od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeśli mieszkaniec gminy postanowi zawieźć chore zwierzę do lekarza weterynarii, musi liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów ewentualnego badania klinicznego i leczenia oraz podjęcia się opieki nad rannym zwierzęciem.

Gminny samorząd wyjaśnia:

Na terenie Gminy Warta Bolesławiecka funkcjonuje organizacja pożytku publicznego pod nazwą „Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Klekusiowo” z siedzibą w Tomaszowie Bolesławieckim, który leczy chore zwierzęta, a następnie przywraca naturze.

Co z finansową odpowiedzialnością samorządu?

Gmina Warta Bolesławiecka podkreśla:

Ze strony Gminy brak jest podstaw prawnych do ponoszenia przez samorząd kosztów pomocy interwencyjnej dzikim zwierzętom, które zabłąkały się na teren zabudowany. Gmina nie ma obowiązku finansowania leczenia chorego zwierzęcia. Żaden przepis Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nie przewiduje obowiązku pokrywania kosztów leczenia dzikich zwierząt. Ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje samorządy gminne do zapewnienia opieki jedynie bezdomnym zwierzętom domowym i hodowlanym (gospodarskim), przy czym za zwierzęta bezdomne uznaje zwierzęta domowe lub gospodarskie, dla których nie ma możliwości ustalenia właściciela a nie zwierzęta nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka.

I tłumaczy:

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie zobowiązuje dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz właścicieli, posiadaczy i zarządców gruntów do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej we Wrocławiu, tel. 71 367 70 16/17, Urzędu Gminy albo najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno. Nie nakłada jednak obowiązku i finansowanie leczenia.

Oraz zaznacza:

Jeżeli jednak istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej, należy skontaktować się z urzędowym lekarzem weterynarii, który został wyznaczony do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, albo powiadomić Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bolesławcu ul. Górników 8, tel. 75 730 10 86.

Reklama