materiał promocyjny

Usuwanie azbestu z terenu Miasta Bolesławiec w 2022 r. zakończone. Prawie 30 ton

Azbest
fot. UM Bolesławiec Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 31 246,99 zł.
istotne.pl 183 azbest, um bolesławiec

Reklama

W wyniku naboru wniosków w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2022, miasto Bolesławiec otrzymało dotację na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2022 roku”.

Zadanie miało na celu likwidację wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Bolesławiec. Wnioski w tej sprawie składali mieszkańcy, właściciele i użytkownicy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Bolesławca, a także dzierżawcy działek ogrodowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych, którzy wcześniej zostali zinwentaryzowani w bazie azbestowej.

Prace obejmowały: odbiór, demontaż płyt cementowo-azbestowych wraz z załadunkiem oraz transportem i ich unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych. Wykonawcą zadania była firma: Logistyka Odpadów-Realizacje Sp. z o.o. z/s ul. Szkolna 20, 43-300 Bielsko-Biała.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 31 246,99 zł, w tym koszty kwalifikowalne 20 678 zł, z czego otrzymana dotacja, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przeznaczonych na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest wyniosła: 8 271,20 zł. Pozostała kwota, w wysokości: 22 975,79 zł, stanowiła wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na usunięciu azbestu i wyrobów zawierających azbest w ilości: 29,54 Mg (tony).

LogoLogofot. UM Bolesławiec
LogoLogofot. UM Bolesławiec

https://wfosigw.wroclaw.pl/
http://poiis.nfosigw.gov.pl/.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Reklama