materiał promocyjny

Powiat Bolesławiecki z dofinansowaniem w ramach programu „Poznaj Polskę”

Powiat Bolesławiecki
fot. Powiat Bolesławiecki Powiatowy samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 960,80 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.
istotne.pl 183 edukacja, ministerstwo, powiat bolesławiecki

Reklama

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

W ramach wniosków złożonych przez Dyrektorów dofinansowane zostaną trzy wycieczki: trzydniowa organizowana dla uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu oraz dwie jednodniowe organizowane dla uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.

Całkowity koszt organizowanych wycieczek to kwota 31 851 zł, z czego 20 960,80 zł stanowi dotacja celowa Ministra Edukacji i Nauki, natomiast pozostałe środki pochodzić będą z wpłat od rodziców uczestników wycieczek.

LogoLogofot. Powiat Bolesławiecki

Reklama