Droga krajowa nr 18 staje się autostradą. Kolejny odcinek gotowy, kiedy następne?

A18
fot. GDDKiA Zarządca: To 11 km komfortowej autostrady wykonanej w technologii asfaltowej.
istotne.pl 183 a18, gddkia

Reklama

Jak informuje GDDKiA: – Otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie rozbudowanego do parametrów autostrady dawnego odcinka DK18. Odcinek zaczyna się sto pięćdziesiąt metrów za węzłem Olszyna, a kończy się ok. dwa kilometry za węzłem Żary Zachód. To 11 km komfortowej autostrady wykonanej w technologii asfaltowej.

Zarządca dodaje:

Obie jezdnie w pełnym przekroju będą udostępniane kierowcom stopniowo, w miarę postępu prac przy usuwaniu elementów czasowej organizacji ruchu. Cała operacja zajmie około dwóch tygodni. Przełożenie ruchu umożliwi także dokończenie prac na początkowym, blisko 600-metrowym fragmencie trasy, od mostu granicznego do węzła Olszyna. Prace budowlane na pozostałych odcinkach zakończą się w tym roku.

Przebudowa jezdni południowej DK18, na odcinku 70 km pomiędzy Olszyną i Golnicami w kierunku Wrocławia, jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem tej drogi do parametrów autostrady. Pierwszym była budowa jezdni północnej DK18 o parametrach autostradowych, w kierunku granicy państwa w Olszynie, w latach 2004–2007. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla południowej jezdni przyszłej A18 została wydana już w 2011 r. Jednak dopiero decyzja ministra infrastruktury z sierpnia 2018 r. zapewniła finansowanie i umożliwiła realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin–Wrocław. I właśnie ta jezdnia jest teraz modernizowana.

Zakres prac

To jedyny z odcinków, który jest realizowany w formule Projektuj i buduj. 24 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na projekt i przebudowę. Długość całego odcinka to 11 km. Wartość umowy na roboty opiewa na kwotę 138,5 mln zł.

Zarządca doprecyzowuje:

Głównym zadaniem wykonawców było dostosowanie, w pełnym zakresie, istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace polegały głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia została rozebrana i wykorzystana do wykonania podbudowy pod nową nawierzchnię. Jezdnia została poszerzona z 9,5 do 11 m. W ramach zadania przebudowany został węzeł drogowy Żary Zachód – na przecięciu z drogą krajową nr 12, wybudowane zostało jedno górne przejście dla zwierząt oraz cztery wiadukty wzdłuż autostrady.

Kiedy pozostałe odcinki?

Drogowcy:

Prace budowlane trwają jeszcze na trzech pozostałych odcinkach o łącznej długości blisko 38 km:

  • Iłowa–granica województw lubuskiego i dolnośląskiego (16,2 km)
  • granica województw lubuskiego i dolnośląskiego–Golnice (21,5 km).

Wszystkie odcinki mają zostać ukończone jeszcze w tym roku.

Reklama