Zgłosiła, że została napadnięta i okradziona w centrum miasta. A naprawdę ukradła kasę z utargu

Pieniądze
fot. KPP Bolesławiec Policja: – Sprawa rozboju zostanie umorzona, a sprawa kradzieży, zgłoszenia przestępstwa, którego nie było, złożenia fałszywych zeznań zostanie poprowadzona przeciwko 26-latce.
istotne.pl 183 policja, kradzież, pieniądze

Reklama

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu w ostatnich dniach sierpnia otrzymali zgłoszenie, że wieczorem w centrum miasta została zaatakowana i okradziona kobieta. KPP: – Przesłuchanie świadka i materiały dowodowe nie tylko nie potwierdziły informacji pochodzących od pokrzywdzonej, a wręcz przeciwnie – nasunęły szereg wątpliwości.

I dodaje:

Kryminalni krok po kroku zaczęli analizować ustalenia i nagarnia z monitoringów, wskazując jednoznacznie, że takie zdarzenie w danym dniu, miejscu i o tej godzinie nie zaistniało. Ostatecznie zgłaszająca przyznała, że zgłosiła fikcyjny rozbój, a kilka tysięcy, które pochodziło z utargu sklepowego i miało zostać przez nią wpłacone na konto pracodawcy, ukradła i przekazała innej osobie.

Oraz uzupełnia:

Sprawa rozboju zostanie umorzona, a sprawa kradzieży, zgłoszenia przestępstwa, którego nie było, złożenia fałszywych zeznań zostanie poprowadzona przeciwko 26-latce.

A także ostrzega:

Przepisy jasno określają, że kto zawiadamia o przestępstwie organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W kwestii ostatniego z zarzucanych przestępstw – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Reklama