Nowogrodziecki PSZOK otwarty. Realizację inwestycji zakończono przed terminem

PSZOK Nowogrodziec
fot. Gmina Nowogrodziec W ramach projektu powstała również ścieżka edukacyjna dla dzieci.
istotne.pl 183 śmieci, gmina nowogrodziec, pszok

Reklama

18 sierpnia – po zakończonej budowie – otwarty został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Strzeleckiej 22 w Nowogrodźcu.

Gminny samorząd: – W ramach projektu powstała również ścieżka edukacyjna dla dzieci, gdzie przeprowadzony został konkurs związany z prawidłową segregacją odpadów. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie spisały się na medal, otrzymując brawa i drobne upominki. Edukacja ekologiczna wśród najmłodszych pełni istotną rolę – pomaga kształtować postawę proekologiczną.

Ci, którzy uczestniczyli w uroczystym otwarciu PSZOK-u, mieli okazję zapoznać się z całym obiektem i jego wyposażeniem. Całkowita wartość inwestycji: 1 845 000 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu: 1 752 750 zł.

Gminni urzędnicy informują:

PSZOK będzie realizował odbiór surowców wtórnych i selektywne gromadzenie odpadów w opisanych kontenerach umieszczonych na placu i w wiatach oraz w zadaszonym boksie. Projekt ma na celu osiągnięcie takiego poziomu selektywnej zbiórki odpadów i gospodarowania nimi, jakie przewidują przepisy. Dzięki temu poprawi się jakość recyklingu i odzysku, a ilość szkodliwych odpadów będzie sukcesywnie malała (...)

W ramach zadania wykonano między innymi wyniesienie poziomu terenu powyżej maksymalnej rzędnej zwierciadła wody zalewowej dla zagrożenia 1% powodzią, wykonano plac o nawierzchni betonowej o łącznej powierzchni ok. 1 230 m2, na którym zlokalizowane są kontenery na poszczególne odpady, wraz z połączeniem z istniejącą jezdnią, wykonano ścieżkę dydaktyczną, ustawiono kontener biurowo-socjalny, montaż urządzeń i wyposażenia PSZOK, wykonano zadaszony i zamykany magazyn wyposażenia podręcznego oraz magazyn na odpady niebezpieczne, wykonano zadaszoną wiatę na kontenery, obsadzono teren roślinnością izolacyjną wzdłuż granicy obiektu oraz pozostałą infrastrukturę, w tym wagę najazdową dla samochodów.

I dodają: – Realizację inwestycji zakończono przed terminem.

Reklama