materiał promocyjny

Starostwo: nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
fot. Powiat Bolesławiecki Poniżej ogłoszenie o naborze kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.
istotne.pl 183

Reklama

W związku z kończącą się V kadencją Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2020–2023 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać swoich kandydatów na VI kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Każda organizacja może zgłosić po jednym kandydacie. Zgłoszenia należy składać na blankiecie „Formularz zgłoszenia kandydata na członka VI kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego” do dnia 25 maja 2023 r.:

  • na adres:
    Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
    Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia
    ul. Armii Krajowej 12
    59-700 Bolesławiec;
  • lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (do wpisania w systemie EPUAP): 8us0p4v0fl.

OGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOC

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF

Reklama