materiał promocyjny

Ocena właściwości baterii litowo jonowych – na czym polega?

Akumulatorki
fot. istotne.pl Przewrócona paleta, wypadek podczas transportu i niedoróbki produkcyjne – wszystkie mogą spowodować uszkodzenie baterii.
istotne.pl 1 energia

Reklama

Jak w bezpieczny sposób sprawdzić, czy moduły nadają się jeszcze do użytku? Jedynym wyjściem jest ocena właściwości baterii, dzięki której dowiesz się, czy szkody są trwałe.

Ocena właściwości baterii – produkcja, magazyn, transport

Testy baterii potrzebne są po każdym wypadku z ich udziałem. Wszelkie zdarzenia kinetyczne mogą wywołać trwałe uszkodzenia – od wycieku elektrolitu, przez naruszenie struktury, elektroniki i stworzyć ryzyko zwarcia wewnętrznego. 

Każdy zakład, który ma do czynienia z bateriami, powinien przeprowadzać badania, które ocenią stan potencjalnie zniszczonych modułów. 

Badania baterii litowo-jonowych – na czym polegają?

Testy mają kilka etapów, które mają za zadanie pokazać, jak baterie zachowują się w typowym dla siebie środowisku pracy.

  • etap I – test statyczny prądem stałym ze stałym obciążeniem. Polega na naładowaniu i rozładowaniu baterii z jednoczesną kontrolą temperatury i sprawdzeniem pojemności baterii.
  • etap II – test dynamiczny prądem stałym ze zmiennym obciążeniem i kontrolą temperatury. Można go przeprowadzić pod kątem profili pracy baterii, zadanych przez klienta.
  • etap III – kwarantanna baterii. Moduły muszą spędzić określony czas w osobnym pomieszczeniu. W trakcie spoczynku mierzy się regularnie ich temperaturę, a na koniec – napięcie z wyznaczeniem jego rozkładu na poszczególnych ogniwach.

Badanie potwierdza obecność lub brak uszkodzeń kinetycznych. Daje Ci informacje co do dalszych działań – dopuszczenia baterii do użycia lub wycofania ich.

Parametry baterii i ogniw – testy wydajności

Co dokładnie sprawdza się podczas testów? Wszystkie cechy, od których zależy praca baterii i bezpieczeństwo użytkowników: napięcie, pojemność, temperaturę i straty energii w cyklu ładowanie/rozładowanie. Od razu widzisz też, czy wyniki zgodne są z danymi wzorcowymi, a podsumowanie i końcowa ocena jasno wskazują, co trzeba zrobić z daną baterią. 

Badania eliminują ryzyko dla ludzi i środowiska, związane m.in. z pożarem czy zanieczyszczeniem. W ten sposób bada się baterie litowo-jonowe, litowe, cynkowo-węglowe i inne. 

Całkowite rozładowanie baterii – stacjonarnie i mobilnie

Kiedy okaże się, że z modułami już nic nie da się zrobić, pozostaje Ci tylko ich rozładowanie do 0V, dzięki czemu nie odzyskają potencjału energetycznego i można będzie poddać je recyklingowi. Procedura ta odbywa się w Twoim zakładzie i może mieć dwojaki charakter:

  • stacjonarny, w przypadku dużej liczby baterii i stałego zapotrzebowania na ich opróżnianie,
  • mobilny, jeśli baterii jest niewiele.

W pierwszym przypadku konieczne jest wydzielenie osobnego pomieszczenia do pracy, zadaszonego i nie uczęszczanego, w którym stanie urządzenie do rozładowania i znajdzie się miejsce do przechowywania testowanych modułów.

W drugim wystarczy przestrzeń o równym podłożu – urządzenie zostanie w niej przez kilka dni na czas badań. 

Oba pomieszczenia muszą mieć dostęp do siły. Po opróżnieniu baterie również odbywają kwarantannę, po której sprawdza się, czy faktycznie nie przywróciły ładunków.

Testy i pozbawienie ładunków – specjaliści z własnym oprogramowaniem

Magazynujesz, produkujesz albo przewozisz baterie i akumulatory? W Battery Energy Back sprawdzisz ich uszkodzenia wewnętrzne, a w razie potrzeby całkowicie rozładujesz. Firma pracuje na autorskim oprogramowaniu, dzięki któremu dowiesz się, jak postąpić z bateriami, które uległy wypadkom.

Podczas testów nie stosuje się chemicznych roztworów ani solanek, dzięki czemu baterie zachowują swój fizyczny stan.

Reklama