Ostatnia szansa na dalsze istnienie Klekusiowa – podpisz petycję

Zwierzęta w Klekusiowie
fot. klekusiowo.pl Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Klekusiowo w Tomaszowie Bolesławieckim nie jest wspierany przez żadne instytucje państwowe ani samorządowe, a koszty jego funkcjonowania stale rosną.
istotne.pl 4 pomoc, klekusiowo

Reklama

Poniżej publikujemy apel od Gospodarza Klekusiowa do wszystkich ludzi dobrej woli, którym los zwierząt nie jest obojętny. Ośrodkowi Klekusiowo grozi zamknięcie:

Nazywam się Żuraw Mieczysław, jestem przedstawicielem i wolontariuszem Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Klekusiowo w Tomaszowie Bolesławieckim. Nasz ORDZ jest jedynym ośrodkiem w regionie i nielicznym w Polsce zajmującym się ratowaniem i leczeniem dziko żyjących zwierząt. Bez wsparcia Waszego samorządu przed nami stoi bardzo ciężka decyzja o zaprzestaniu przyjmowania zwierząt z powodu dramatycznej sytuacji finansowej ośrodka. Przedmiotem tej petycji jest regularne wsparcie finansowe Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w zamian za zapewnienie opieki poszkodowanym dziko żyjącym zwierzętom.

Prosimy o przekazanie 2 zł od jednego mieszkańca, a na zasadzie współpracy gmina będzie miała zapewnioną opiekę dla dzikich zwierząt, które znajdą u nas pomoc. Cele naszego ośrodka to ratowanie, leczenie dziko żyjących zwierząt i w miarę możliwości zwracanie ich naturze. Nie zawsze jednak zwierzę może wrócić na wolność i z powodu trwałego inwalidztwa musi pozostać w Klekusiowie do końca życia, pod nasza opieką. Trafiają do nas zwierzęta z całego województwa dolnośląskiego! Świadomość i wrażliwość ludzkie są coraz większe, dzięki czemu udaje nam uratować zwierzęta, które są przekazywane pod skrzydła Klekusiowa.

Działamy zgodnie ze wszystkimi zasadami ustawy o ochronie zwierząt, prowadzimy rejestr zwierząt z dokładnym opisem chorobowym, datą przyjęcia i miejscem znalezienia. Każdego dnia trafiają do nas kolejne zwierzęta, które potrzebują naszego wsparcia. Obecnie w ośrodku przebywają m.in. bociany białe i czarne, bieliki, mewa, żuraw, sowy – czyli zwierzęta objęte ścisłą ochroną, ale nie tylko. Niesiemy pomoc również jeżom, sarenkom, wiewiórkom i całej reszcie zwierząt.

W obecnym wysokim sezonie, liczba zwierząt pod naszą opieką przekracza nawet 300! Każdy właściciel domowego zwierzaka zdaje sobie sprawę jakie koszty wiążą się z utrzymaniem nawet jednego podopiecznego. My musimy ponosić koszty nie tylko wyżywienia tak dużej liczby zwierząt (a wymagają dostarczania wysokojakościowej karmy, specjalistycznego mleka, świeżego mięsa, ryb, warzyw, owoców, larw i orzechów), ale także m.in. zabiegów i operacji, leków, probiotyków, opatrunków, dostarczania energii, środków czystości, wywozu śmieci oraz transportu poszkodowanych zwierząt.

Działamy transparentnie – na naszej stronie klekusiowo.pl mogą znaleźć Państwo sprawozdania finansowe, które udowodniają jak wysokie koszty ponosimy – w 2022 roku było to średnio 38 tys. złotych miesięcznie! Znajdą tam Państwo również relacje live z życia bocianów naszego ośrodka, a na profilu facebookowym Klekusiowa – filmy oraz zdjęcia z naszej codziennej pracy. Prosimy o pomoc! Jesteśmy otwarci na dialog – chcemy działać z Państwem na zasadach współpracy. W zamian za darowiznę, będziemy przyjmować poszkodowane dzikie zwierzęta z terenów Państwa Gminy. Koszty utrzymania, leczenia i wykarmienia wzrosły bardzo. Bez pomocy instytucji państwowych, będziemy musieli odmówić pomocy każdej osobie, która przyjedzie do nas z poszkodowanym zwierzęciem – osobom o dobrej woli, które są mieszkańcami naszego województwa.

Wsparcie ze strony gmin pomogłoby nam nieprzerwanie przyjmować kolejne zwierzęta, zapewniać im profesjonalną pomoc weterynaryjną i zaopiekowanie się chorym zwierzęciem. Pierwszym bocianom pomagaliśmy już w 2010 roku, a pomoc w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt już od sześciu lat – każdego dnia, od rana do nocy, nawet w święta, dni wolne od pracy. Nasi pracownicy oraz wolontariusze podchodzą do naszych podopiecznych z odpowiednim doświadczeniem, a także pasją i empatią. Powiaty i gminy wchodzące w skład Związku Gmin Kwisa wspierają schronisko w Przylasku, do którego trafiają psy. Nie jest tajemnicą, że od jednego mieszkańca jest przekazywane ok. 8 zł, co daje ogromną kwotę końcową roczną opiewającą na kwotę ponad 1 200 000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych).

Apeluję do Państwa o pochylenie się również nad losem innych zwierząt – tych dzikich, o których niemal nikt nie pamięta. Nam ogromne wsparcie zapewniłoby przekazanie jedynie 2 zł od mieszkańca! Wszystkie inne zwierzęta mogą trafić do nas, do naszego ośrodka! My, jako prowadzący ośrodek, nie otrzymujemy żadnych korzyści majątkowych za prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Link do strony z petycją.

Reklama