materiał promocyjny

#NaPolanie na wojskowo z ekspertami NATO

Żołnierz na linach
fot. DCS #NaPolanie Dolnośląskie Centrum Sportu to doskonałe miejsce na konferencje. #NaPolanie było miejscem konferencji popularno-naukowa o nazwie "Górskie Środowisko Walki – Doświadczenia i Perspektywy"
istotne.pl 86 konferencja, żołnierz, #napolanie

Reklama

W czerwcu w Dolnośląskim Centrum Sportu – Polana Jakuszycka odbyło się wydarzenie zorganizowane przez Zakład Działań Górskich Wydziału Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych, przy nieocenionym wsparciu współorganizatorów: NATO Mountain Warfare Centre Of Excellence, Sekcji Szkoleń Wysokogórskich Akademii Wojsk Lądowych oraz Grupy Karkonoskiej GOPR.

W konferencji wzięło udział 180 uczestników z różnych krajów, takich jak Słowenia, Czechy, Austria, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Szkocja, Szwecja, Korea Południowa, USA oraz Polska. Podczas dwudniowego wydarzenia odbyło się łącznie 19 wykładów i 5 warsztatów.

Po krótkim rozpoczęciu przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ppłk. dr. Andrzeja Demkowicza, głos zabrali zaproszeni wykładowcy. Pierwszy dzień konferencji skupiał się na dwóch panelach wykładowych: "Mountain Warfare" oraz "Search and Rescue". Prelegentami byli eksperci z NATO Mountain Warfare Centre of Excellence, European Union Pooling & Sharing Mountain Training Initiative, Mountain and Winter Warfare School w Mittenwaldu, 3 Commando Brigade Royal Marines, Piechoty Górskiej Armii Włoskiej, Krakowskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.

Drugi dzień konferencji koncentrował się na nowych technologiach stosowanych w górach. Oprócz porannych wykładów uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w warsztatach sprzętowych, podczas których mieli okazję zapoznać się z różnymi rodzajami sprzętu górskiego używanego przez służby na całym świecie.

Dolnośląskie Centrum Sportu #NaPolanie to doskonałe miejsce na organizowanie konferencji i spotkań biznesowych. W nowoczesnych budynkach znajdą się m.in. pomieszczenia z infrastrukturą treningową przystosowaną dla potrzeb sportowców, w tym sportowców niepełnosprawnych, a także podziemny parking, pomieszczenia szatni, basen, siłownia ze strefą odnowy biologicznej, centrum edukacyjne i konferencyjne oraz strefy restauracyjne i noclegowe do dyspozycji turystów i amatorów narciarstwa.

Więcej szczegółów na stronie: polanajakuszycka.pl

Reklama