Inwestycje drogowe w gminie Bolesławiec. Co jest już skończone i co w planach?

Droga w Brzeźniku
fot. Gmina Bolesławiec Gmina Bolesławiec opublikowała artykuł na temat bieżących inwestycji drogowych.
istotne.pl 183 inwestycja, gmina bolesławiec

Reklama

Jak informuje gminny samorząd:

W czerwcu br. (...) zakończyły się prace związane z budową 6 odcinków dróg o łącznej długości 1,065 km. Wykonawcą nowych nawierzchni w miejscowościach: Brzeźnik, Nowe Jaroszowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Ocice i Trzebień jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu koło Lubania. Zawarta umowa obejmuje również wykonanie prac remontowych na istniejących drogach. Odcinki objęte zakresem robót typowane są na bieżąco.

Urząd dodaje:

19 czerwca zostało ogłoszone kolejne postępowanie o zamówienie publiczne na budowę drogi w miejscowości Ocice z planowanym terminem realizacji do 15 października.

Oraz uzupełnia:

Na kolejne miesiące planowana jest realizacja inwestycji w zakresie budowy 14 odcinków dróg gminnych w związku z otrzymaną wstępną Promesą w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Posiadamy również zezwolenie na realizację inwestycji drogowych 2 chodników przy drogach gminnych we wsi Kraszowice i Kraśnik Dolny. Chodnik we wsi Kraszowice objęty będzie dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Niezależnie od tego zostały również złożone wnioski na dofinansowanie ww. zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Liczymy na ich pozytywne rozpatrzenie.

Reklama