Nowy SOR w Bolesławcu jednym z największych na Dolnym Śląsku. Dziś go otworzono

Otwarcie nowego SOR w Bolesławcu
fot. istotne.pl W piątkowe południe Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu św. Łukasza został oficjalnie otwarty.
istotne.pl 4 otwarcie, sor

Reklama

16 grudnia 2022 roku w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu odbyło się oficjalne otwarcie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W uroczystym otwarciu wzięły udział władze Szpitala św. Łukasza i jego pracownicy z dyrektorem Kamilem Barczykiem i kierownikiem SOR Łukaszem Bilaszewskim na czele.

Były obecne także władze samorządowe miasta Bolesławiec i powiatu bolesławieckiego, z prezydentem Piotrem Romanem i starostą Tomaszem Gabrysiakiem, radni, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, posłowie z naszego regionu; Małgorzata Szmajdzińska i Szymon Pogoda, komendanci policji, straży pożarnej, przedstawiciele wojska z 23 Śląskiego Pułku Artylerii i żołnierze US Army, księża i media.

Zobacz moment otwarcia nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bolesławcu:

Szpital św. Łukasza:

Dzięki przebudowie SOR-u zwiększyliśmy jego obecną powierzchnie 650 m2 o ponad 300 m2. Blisko 1000 m2 zmodernizowanej przestrzeni stawia Szpital św. Łukasza w Bolesławcu w czołówce największych oddziałów ratunkowych na Dolnym Śląsku. Całość inwestycji wyniosła ponad 7 mln złotych, z czego 6 mln zł stanowiła dotacja Ministerstwa Zdrowia. Prace budowlane pochłonęły prawie 5 mln zł, natomiast wyposażenie medyczne ponad 2 mln zł Ze względów logistycznych i bezpieczeństwa pacjentów w okresie świątecznym podjęliśmy decyzję, że leczenie pacjentów w nowej przestrzeni będzie odbywać się dopiero od 9 stycznia 2023 r.

Od dawna dążyliśmy do zwiększenia dostępnych stanowisk na naszym SOR. Dzięki rozbudowie zwiększono ilość stanowisk z 15 na 25. W strukturach nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znajduje się również Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Nowe pomieszczenia i wyposażenie spełniają restrykcyjne normy i najwyższe standardy, dzięki czemu bolesławiecki SOR bez wątpienia jest obecnie jednym z najnowocześniejszych i najpiękniejszych SOR-ów na Dolnym Śląsku.

Szpital św Łukasza w Bolesławcu od trzech lat intensywnie się rozwija i dąży do poprawy jakości w ochronie zdrowia i komfortu pacjenta na miarę XXI wieku. Poprawa infrastruktury i nowoczesna technologia to przede wszystkim korzyści dla pacjenta, poprawa warunków leczenia, pobytu, jak i również poprawa komfortu warunków pracy dla pracowników. Inwestycja ta ze względu na szczególny charakter umożliwia zabezpieczenie powiatu bolesławieckiego i sąsiadujących powiatów w newralgiczne usługi medyczne tak pożądane na lokalnym rynku.

Szpital św Łukasza poprzez kolejne przedsięwzięcia bez wątpienia wkracza w erę nowoczesnego leczenia oraz najwyższej jakości standardów, które będą przez długie lata służyć mieszkańcom powiatu bolesławieckiego i Dolnego Śląska. Nadmienić należy, że przed nami kolejne inwestycje, iż bez wątpienia istnieje konieczność dalszego rozwoju i rozbudowy szpitala w Bolesławcu.

Reklama