materiał promocyjny

Na jakich zasadach działa kredyt konsolidacyjny?

Pieniądze 200 zł
fot. Krzysztof Gwizdała Regulacja wielu zobowiązań w tym samym czasie często wiąże się ze stresem i trudnościami w uporządkowaniu swoich finansów. Odpowiednim rozwiązaniem może okazać się wówczas połączenie zaciągniętych pożyczek w całość i rozłożenie ich spłaty na dłuższy okres.
istotne.pl 1 pieniądze, kredyt

Reklama


Można to zrobić za pośrednictwem kredytu konsolidacyjnego. Na czym polega i jak działa ten produkt finansowy?

Kredyt konsolidacyjny – czym jest i jak funkcjonuje?

Kredyt konsolidacyjny jest jednym z szeregu produktów finansowych, które znajdują się w ofercie wielu banków. Polega on na połączeniu zaciągniętych już zobowiązań w całość, dzięki czemu możliwe staje się spłacanie dotychczasowych kredytów za pośrednictwem comiesięcznych (pojedynczych), rozłożonych na dłuższy okres rat. 

Takie rozwiązanie może być korzystne w momencie, gdy konsument zaczyna mieć problemy z terminowością spłaty lub przewiduje problemy finansowe w niedalekiej przyszłości. Jednocześnie powinien on dysponować wystarczającą ilością środków, aby wywiązywać się ze spłaty nowych rat kredytu konsolidacyjnego zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie.

Aby konsolidacja miała sens i przyniosła oczekiwane efekty, całkowity koszt kredytu nie może przewyższać sumy łączonych zobowiązań. Oczywiście oferta powinna być dopasowania indywidualnie do możliwości i potrzeb konsumenta. Zawsze należy mieć na uwadze, że każdy kredyt jest poważnym zobowiązaniem, a pochopne podejmowanie decyzji o zaciąganiu pożyczek może skutkować wieloma problemami, w tym m.in. ryzykiem wpadnięcia w tzw. spiralę długów.

Jak wygląda proces przyznawania kredytu konsolidacyjnego?

Proces wnioskowania oraz przyznawania kredytu konsolidacyjnego może w niewielkim stopniu różnić się w zależności od wybranej instytucji. Funkcjonuje on jednak na zasadach zbliżonych do tych, które regulują inne zobowiązania udzielane przez banki, np. kredyt gotówkowy.

Niezbędna jest więc wówczas ocena zdolności kredytowej potencjalnego klienta banku, a także złożenie przez niego odpowiednich dokumentów oraz wypełnionego wniosku.

Bank zapozna się również z historią kredytową osoby wnioskującej, sprawdzając jej indywidualny Raport w Biurze Informacji Kredytowej. Znajdzie tam informacje na temat terminowości wywiązywania się z przeszłych i obecnych zobowiązań oraz wszelkich ewentualnych opóźnieniach w spłacie (lub ich braku).

Aby usprawnić cały proces, najlepiej od razu przygotować wszelkie niezbędne dokumenty. W tym przypadku niezbędne będą również pisma związane z kredytami, które klient chce skonsolidować.

Nieco inaczej może wyglądać proces przyznawania pożyczki konsolidacyjnej w instytucji pozabankowej, która jest regulowana przez kodeks cywilny (zgodnie z przepisami prawnymi do udzielania kredytów są uprawnione wyłącznie banki). Zazwyczaj jest on bardziej uproszczony, a weryfikacja potencjalnego klienta przebiega w o wiele mniejszym stopniu (np. bez sprawdzania Raportu BIK).

W takich przypadkach warto zachować szczególną ostrożność, ponieważ w parze ze sprawnością całego procesu i pozornie zachęcającym brakiem skrupulatnego sprawdzania wypłacalności potencjalnych klientów najczęściej idą wysokie koszty, w tym oprocentowania oraz prowizji.

Kto może zdecydować się na kredyt konsolidacyjny?

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego powinny rozważyć te osoby, które chcą uporządkować swoje finanse i mieć większą kontrolę nad własnym budżetem. Dzięki temu mogą spłacać wszystkie (tzn. te, które klient zdecydował się skonsolidować, ponieważ ich dobór leży po jego stronie) zaciągnięte zobowiązania, płacąc na rzecz banku jedną ratę zamiast kilku.

Kolejnym czynnikiem przemawiającym za konsolidacją pożyczek jest przewidywane ryzyko utraty kontroli nad spłatą rat. Jeśli konsument jest pewny, że będzie w stanie terminowo wywiązywać się z zobowiązania konsolidacyjnego, może w ten sposób uniknąć wpadnięcia w długi.

Należy pamiętać, że negatywna historia w BIK najczęściej skutkuje odmową przyznania zobowiązania, wynikającą z braku zdolności kredytowej. Decyzję o jego zaciągnięciu warto więc podjąć stosunkowo szybko, np. w momencie zwłoki ze spłatą jednej raty. Wówczas mimo to bank może zdecydować się na zaakceptowanie wniosku.

Kredyt konsolidacyjny – wybór najlepszej oferty

Gdy klient podejmie decyzję o zaciągnięciu zobowiązania konsolidacyjnego pozostaje mu jeszcze wybór najlepszej oferty. Na rynku dostępny jest szereg produktów tego typu, co przyczynia się zarówno do korzyści, jak i utrudnień z perspektywy potencjalnego klienta banku.

Z jednej strony takie zjawisko wpływa na proponowanie przez walczące o klientów banki atrakcyjnych opcji zobowiązań. Z drugiej zaś przekłada się na trudność w wyborze najlepszego z nich. Przed złożeniem wniosku warto więc zasięgnąć porady doradcy kredytowego lub skorzystać z rankingu i kalkulatora kredytów konsolidacyjnych, które można znaleźć w sieci.

Przykładem jest narzędzie udostępnione internautom pod adresem www.bankier.pl/smart/kredyty-konsolidacyjne. Pozwala ono wyszukać propozycje banków, filtrując je na podstawie oczekiwanej kwoty kredytowania oraz długości spłaty. Ponadto ranking bierze pod uwagę kilka czynników kluczowych dla potencjalnego pożyczkobiorcy.

Naczelnym z nich jest RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Wartość ta (wyrażona w procentach) wyznacza całkowity koszt zobowiązania w skali roku. Wyliczając RRSO bierze się pod uwagę m.in. wysokość prowizji, oprocentowania, ubezpieczenia kredytu czy wszelkich innych dodatkowych kosztów.

Ranking wyszczególnia także oprocentowanie zobowiązania konsolidacyjnego. Może być ono stałe bądź zmienne, a na jego podstawie nalicza się należne bankowi odsetki. Co więcej, pod uwagę brana jest maksymalna kwota kredytowania, jego okres oraz wysokość prowizji. Konsument może także zaznajomić się z przewidywaną wysokością comiesięcznych rat.

Należy pamiętać, że są to parametry szacunkowe, które pozwalają wyłonić potencjalnie atrakcyjną ofertę. Warunki spłaty kredytu będą natomiast ustalane w przez przedstawiciela banku w sposób indywidualny, dopasowany do oczekiwań oraz możliwości klienta.

Reklama