Najzdolniejsi uczniowie z gminy Bolesławiec uhonorowani. Są nazwiska najlepszych. DUŻO ZDJĘĆ

Ludzie
fot. Gmina Bolesławiec O oprawę artystyczną uroczystości zadbali dyrektor Dariusz Kunaszko, nauczyciele, rodzice i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie.
istotne.pl 183 edukacja, gmina boleslawiec

Reklama

22 września w Domu Ludowym w Bożejowicach odbyła się uroczysta Gala Stypendium Wójta Gminy Bolesławiec 2022/2023, w której wzięli udział wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami, a także dyrektorzy szkół i przedstawiciele władz samorządowych Gminy Bolesławiec.

Gminny samorząd:

Poprzeczka postawiona była naprawdę wysoko, ponieważ młodzi ludzie – oprócz uzyskania w klasyfikacji końcoworocznej wysokiej średniej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych, zachowania bardzo dobrej postawy w życiu szkolnym – musieli wykazać się sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach co najmniej na szczeblu powiatowym. Stypendia Wójta Gminy Bolesławiec wręczone zostały 45 uczniom w dwóch kategoriach:

 • za osiągnięcia w nauce:
  uczniowie klas IV–VI – 17 stypendystów,
  uczniowie klasy VII–VIII – 18 stypendystów;
 • za osiągnięcia sportowe – 10 stypendystów.

I wyjaśnia:

Uczniowie otrzymali stypendium w postaci jednorazowej gratyfikacji pieniężnej, pamiątkową statuetkę oraz certyfikat, a ich rodzice list gratulacyjny. Za osiągnięcia naukowe uczniowie klas IV–VI musieli uzyskać co najmniej 120 punktów, natomiast uczniowie klas VII–VIII co najmniej 100 punktów zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych określonym uchwałą Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 listopada 2020 r. Stypendia za osiągnięcia naukowe były przyznawana w wysokości od 800 do 2500 złotych, natomiast za osiągnięcia sportowe od 550 do 900 złotych.

W roku szkolnym 2022/2023 najwyższe laury wśród stypendystów osiągnęło dwoje uczniów. Są to:

 • Gabriella Kominiak – uczennica klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu, która uzyskała: średnią ocen w klasyfikacji końcoworocznej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych – 5,76, wynik procentowy ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty – 95,7%, ponadto była laureatką konkursów na szczeblu powiatowym i centralnym, zgodnie z regulaminem uzyskała 360 punktów;
 • Natalia Pawlus – uczennica klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Kruszynie, która uzyskała: średnią ocen w klasyfikacji końcoworocznej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych – 6,0, wynik procentowy ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty – 88,0%, ponadto była laureatką konkursów, zgodnie z regulaminem uzyskała 270 punktów.

W gronie nagrodzonych znaleźli się również:

 • Martyna Zamojska,
 • Lena Kaczmarek,
 • Alicja Pawlikowska,
 • Marika Pelczar,
 • Aleksandra Różnicka,
 • Alan Gajaszek,
 • Lena Gęsikowska,
 • Zuzanna Weronika Orawiec,
 • Lena Tatarzycka,
 • Szymon Gródecki,
 • Amelia Grum,
 • Filip Kursa,
 • Julia Królikowska,
 • Maria Kalina Kuczyńska,
 • Julia Eliza Piotrowska,
 • Aurelia Służyńska,
 • Julia Stachowiak,
 • Karol Janiec,
 • Alicja Tchorowska,
 • Gustaw Jasik,
 • Maja Fiedorowicz,
 • Lena Kinga Staniszewska,
 • Wojciech Jaworski,
 • Julia Śliczna,
 • Justyna Józwa,
 • Anna Maria Karbowska,
 • Jakub Rogala,
 • Jagoda Gorczyca,
 • Emilia Hoszowska,
 • Szymon Lisiewicz,
 • Julia Pawlikowska,
 • Wojciech Zabagło,
 • Anna Madej.

Stypendium za wysokie wyniki sportowe wywalczyli:

 • Iga Ślusarczyk,
 • Dominik Woźniak,
 • Magdalena Garncarz,
 • Hubert Ostrowski,
 • Fabian Zmaczyński,
 • Olaf Domański,
 • Michał Borowski,
 • Nikola Gajowska,
 • Bartosz Marczyk,
 • Natalia Piróg.

Serdeczne słowa podziękowania zastępca wójta Roman Jaworski skierował do dyrektorów i nauczycieli szkół miejskich i gminnych, których umiejętność wyzwalania w dzieciach aktywnej i twórczej postawy, sprzyjającej pełnemu rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, zaowocowała tak wieloma sukcesami. O oprawę artystyczną uroczystości zadbali dyrektor Dariusz Kunaszko, nauczyciele, rodzice i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie.

Reklama