Zabłocona droga na odcinku Raciborowice – Ustronie

Błoto na drodze koło Raciborowic
fot. Czytelnik O sytuacji poinformował nas czytelnik. Zabłocony odcinek drogi jest w odległości około 400 metrów od Raciborowic Dolnych.
istotne.pl 4 droga, raciborowice, błoto

Reklama

Na zabrudzoną błotem drogę natknął się czytelnik, który akurat przejeżdżał tamtędy na rowerze. Przypominamy, że w przypadku zanieczyszczenia drogi powinno się ją posprzątać. Pozostawienie takiej drogi bez sprzątnięcia zagrożone jest karami.

Zabłocona droga z Raciborowic w kierunku UstroniaZabłocona droga z Raciborowic w kierunku Ustroniafot. Czytelnik

Sytuację reguluje kodeks wykroczeń, który między innymi za zanieczyszczenie drogi publicznej, np. przez pojazdy rolnicze wyjeżdżające z pól, czy przez pojazdy ciężarowe wyjeżdżające z budowy, przewiduje karę grzywny.

Kodeks wykroczeń:

Art. 91. Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Reklama