materiał promocyjny

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni w czasie sierpniowej sesji

Rada Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 9.00 – w Sali Rajców Ratusza, pok. 201 odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 183 um bolesławiec, sesja rm

Reklama

Porządek obrad XLIII sesji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLIII sesji.
3. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 czerwca 2022 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XLII sesji w dniu 29 czerwca 2022 r.
5. Informacje:
       5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
       5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat dróg w Gminie Miejskiej Bolesławiec.
7. Projekty uchwał Rady Miasta:

  • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Bażantowa),
  • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Żurawia),
  • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Skowronkowa),
  • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Kormoranów),
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania publicznego w celu objęcia mieszkańców Gminy Osiecznica usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Bolesławcu,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

8. Sprawy organizacyjne:
       8.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
9. Zamknięcie sesji.

Reklama