Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w kilka minut bezpłatnie

Urząd Skarbowy w Bolesławcu
fot. Krzysztof Gwizdała W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, zaświadczenie o wysokości dochodu i składkach czy o niezaleganiu w podatkach.
istotne.pl 1 urząd skarbowy bolesławiec, podatek

Reklama

W e-Urzędzie Skarbowym udostępnione zostały:

  • zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU)
  • zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF)
  • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W).
Informacja Urzędu SkarbowegoInformacja Urzędu Skarbowegofot. Urząd Skarbowy

Proces wydawania zaświadczeń

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w e-Urzędzie Skarbowym. Wymagane jest wyrażenie zgody na doręczanie elektroniczne zaświadczenia na konto w e-US. Osoby korzystające z e-US nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej od wydawanych im zaświadczeń.

Automatyczne wydanie zaświadczenia odbywa się bez udziału urzędu skarbowego, podatnik może je pobrać jako dokument elektroniczny. Zaświadczenie jest automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS.

W przypadku gdy zaświadczenie wystawiane jest w trybie manualnym przez urząd skarbowy i doręczane na konto w e-US, podpisywane jest podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną.

Informacja Urzędu SkarbowegoInformacja Urzędu Skarbowegofot. Urząd Skarbowy

Zaświadczenie jako dokument elektroniczny

Wydane w e-Urzędzie Skarbowym zaświadczenie jest dokumentem elektronicznym (plikiem), który w niezmienionej formie potwierdza /zaświadcza informacje dotyczące rozliczeń podatnika.

Dokument elektroniczny wydany w e-Urzędzie Skarbowym ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy. Do weryfikacji autentyczności takiego dokumentu służą narzędzia wykorzystywane do weryfikacji podpisu elektronicznego.

Dokumentem jest tylko plik elektroniczny doręczony podatnikowi w e-Urzędzie Skarbowym. Wydruk takiego zaświadczenia nie będzie traktowany jako dokument, nie będzie też dodatkowo podpisywany przez pracownika urzędu skarbowego.    

Zaświadczenia wydane w formie dokumentu elektronicznego, przedstawiane przy załatwianiu różnego rodzaju spraw np. w bankach czy na uczelniach, powinny być respektowane.

Natomiast samorządowe jednostki pomocy społecznej mają możliwość automatycznego sprawdzenia informacji o dochodach swoich klientów w elektronicznej usłudze wymiany danych, udostępnianej dla nich przez KAS.

Reklama