Zapaskudził Staszica odpadami remontowymi, dostał mandat

Śmieci
fot. SM Bolesławiec Mundurowi: – Apelujemy do mieszkańców, aby zwracali uwagę na sytuacje, w których odpady są składowane w sposób niewłaściwy, szkodzący naszemu środowisku i szpecący nasze miasto.
istotne.pl 183 śmieci, sm bolesławiec

Reklama

22 marca 2023 roku dyżurny Straży Miejskiej w Bolesławcu otrzymał zgłoszenie o wyrzuceniu odpadów remontowych przy ul. Staszica. Strażnicy miejscy udali się we wskazane miejsce; zgłoszenie zostało potwierdzone. Mundurowi: – W toku przeprowadzonych czynności służbowych ustalono sprawcę zaśmiecenia terenu, który ukarany został mandatem karnym i zobowiązany do usunięcia zanieczyszczeń.

Straż Miejska w Bolesławcu przypomina:

Zanieczyszczanie lub zaśmiecenie miejsca dostępnego dla publiczności, a w szczególności drogi, ulicy, placu, ogrodu, trawnika lub zieleńca, jest niedozwolone, a osoba dokonująca takiego czynu popełnia wykroczenie określone w art. 145 Kodeksu wykroczeń, za które grozi kara grzywny w wysokości nie niższej niż 500 zł. Ponadto wskazujemy, że wszyscy zobowiązani jesteśmy do segregacji odpadów, natomiast uchylanie się od tego obowiązku, czyli niesegregowanie odpadów lub dokonywanie tego w niewłaściwy sposób, jest także wykroczeniem zagrożonym mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.

Oraz dodaje:

Warto przypomnieć, że na terenie miasta Bolesławiec działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), który mieści się przy ulicy Staszica 6 w Bolesławcu. Tam od mieszkańców miasta Bolesławiec nieodpłatnie odbierane są odpady segregowane: plastik, szkło, papier, a także odpady wielkogabarytowe oraz odpady ulegające biodegradacji, tj. liście, trawa. Ponadto na terenie PSZOK prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Można zawieźć tam także m.in. zużyte opony z samochodów osobowych, odzież, dywany, wózki dziecięce czy rowery oraz czysty gruz.

W przypadku posiadania takiego rodzaju i ilości odpadów, których nie mamy możliwości umieścić w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się często w okolicach obudów śmietnikowych, należy dostarczyć je do PSZOK, a nie pozostawiać je pod pojemnikami.

Przed oddaniem określonych odpadów skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu w celu uzyskania szczegółowych informacji o odbiorze odpadów (tel. 75 734 62 71, nr wew. 34, lub tel. kom. 603 862 617) lub z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tel. 75 734 62 71, nr wew. 21).

Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie www.mzgk.com.pl.

Oraz uzupełnia:

Informujemy, że wystawienie przy obudowach śmietnikowych odpadów wielkogabarytowych, tj. wersalka, fotel, szafa itp., jest dopuszczalne, a konieczność ich odbioru należy zgłosić pod numerem tel. 601 568 817 lub e-mailowo: gabaryty@mzgk.com.pl.

Apelujemy do mieszkańców, aby zwracali uwagę na sytuacje, w których odpady są składowane w sposób niewłaściwy, szkodzący naszemu środowisku i szpecący nasze miasto. Takie nieodpowiedzialne wyrzucanie śmieci może skutkować otrzymaniem mandatu karnego czy też skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

Reklama