Jest nowa ulica w Bolesławcu, i to z bardzo ładną nazwą. Wiemy gdzie

Osiedle Przylesie
fot. UM Bolesławiec Sprawa rozstrzygnęła się na kwietniowej sesji Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 183 sesja rm, ul. miłorzębowa

Reklama

Jednym z punktów najbliższego posiedzenia Rady Miasta Bolesławiec było głosowanie nad projektem uchwały ws. nadania drodze wewnętrznej nazwy – „ulicy Miłorzębowa”. (Osiedle Przylesie, szczegóły na poniższej mapce).

MapaMapafot. UM Bolesławiec

W uzasadnieniu dokumentu czytamy

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (…). Ponadto, nadanie nazwy drodze, ułatwi jej identyfikację w terenie.

Radni podjęli wspomnianą uchwałę 19 głosami za. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Reklama