Obowiązuje zwolnienie od podatku od nieruchomości

Obowiązuje zwolnienie od podatku od nieruchomości
fot. Krzysztof Gwizdała Zwolnienie od podatku od nieruchomości: budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych obowiązuje od 1 stycznia.
istotne.pl pieniądze, um bolesławiec

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje zwolnienie od podatku od nieruchomości: budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych, w częściach nieprzeznaczonych na działalność gospodarczą, oraz gruntów pozostałych (pod budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i pozostałymi budynkami).

Płacący dotychczas podatki z powyższych tytułów w 2015 r. nie będą mieli doręczanych decyzji ustalających wymiar podatku w wysokości 0 zł.

W przypadku zbycia lub nabycia ww. nieruchomości po 1 stycznia 2015 r. zarówno zbywający, jak i nabywający zwolnienie nieruchomości powinni niezwłocznie zgłosić ten fakt w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Bolesławiec.

Powyższe zwolnienie nie obejmuje opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

iza