Ogłoszenie ZC "Bolesławiec"

Ogłoszenie ZC
fot. Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec" Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o. oferują do sprzedaży maszyny, prasy, młynki i inne narzędzia
istotne.pl zc bolesławiec

Postępowanie II

 1. Wiertarka słupowa WE 20, rok budowy 1956, cena minimalna : 1.500 zł (netto)
 2. Wiertarka promieniowa Wrs-25/08, rok budowy 1963, cena minimalna : 4.000 zł (netto)
 3. Tokarka uniwersalna PORĘBA TR-70, rok budowy 1959, cena minimalna : 6.500 zł (netto)
 4. Strugarka poprzeczna PAA-60, rok budowy 1962, cena minimalna : 4.500 zł (netto)
 5. Przecinarka tarczowa BTB-40, rok budowy 1958, cena minimalna : 1.500 zł (netto)
 6. Szlifierka dwutarczowa OND 350, cena minimalna : 1.000 zł (netto)

Postępowanie IV

 1. Maszyna do drewna wyrówniarko-grubościówka typ DYSK 3, rok budowy 1979, cena minimalna: 5.500 zł (netto)
 2. Maszyna do drewna wyrówniarko-strugarka typ FOD, cena minimalna : 2.400 zł (netto)
 3. Maszyna do drewna frezarka dolnowrzecionowa, rok budowy 1966, cena minimalna: 2.400 zł (netto)
 4. Prasa hydrauliczna bramowa - cena minimalna : 10.000 zł (netto)
 5. Postępowanie V
 6. Młynki bębnowe firmy Zremb (4 sztuki), cena minimalna za sztukę: 1.500 zł (netto)

Oferty w zamkniętych kopertach (z opisem na kopercie „OFERTA TMEZ V”) można składać w sekretariacie spółki ul. T. Kościuszki 11, do dnia 30.01.2015 roku do godziny 12:00
Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta
 2. Oferowaną cenę
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Mechaniczno-Energetycznym i Zaopatrzenia Radosław Knichał Tel. 604-515-877.