Wszystko co powinieneś wiedzieć o emeryturach pomostowych

Ludzie
fot. whitepress.pl Wprowadzenie reformy emerytalnej w Polsce pod koniec 2012 roku wywołało wielką falę protestów wśród samych pracowników, jak i reprezentujących ich interesy związków zawodowych.
istotne.pl 0 praca, pieniądze, miasto jelenia góra

Reklama

Rząd pozostał nieubłagany w tej materii, przede wszystkim ze względu na interes ekonomiczny Państwa. Spore oszczędności rok rocznie do budżetu. Poza tym ma to rozwiązać problem stale "niedopinającego się" systemu emerytalnego.

Zwykły Kowalski jednak zwyczajnie boi się, że nie doczeka swojej emerytury w 67 wiośnie życia. A to chociażby za sprawą wciąż wzrastających wymagań pracodawców i słabego systemu opieki zdrowotnej. Reforma ruszyła, choć została zaskarżona w pozwie zbiorowym. Nie trzeba jednak czekać na pozytywne dla przyszłych emerytów rozpatrzenie spraw w sądzie aby już dziś pracować jednak krócej.

Formy wcześniejszej emerytury

Polska legislacja w kwestii przepisów dotyczących rent i emerytur pozostawiła obywatelowi kilka furtek do udania się na zasłużoną emeryturę wcześniej. W ten oto sposób na emeryturę możemy przejść w ramach: świadczenia przedemerytalnego, świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli, emerytury częściowej, emerytury mundurowej i górniczej oraz w ramach tzw. "pomostówek". Warto podkreślić również, że wiek emerytalny jest wydłużany stopniowo. W tym artykule skupimy się właśnie na wymienionych jako ostatnie emeryturach pomostowych.

Świadczenie przedemerytalne i emerytura pomostowa to nie to samo

Nie należy utożsamiać ze sobą tych terminów, choć często tak się dzieje, To dwa kompletnie odmienne świadczenia. To pierwsze przyznawane jest osobom, które utraciły pracę na niedługo przed emeryturą w wieku 55 lub 60 lat. Odpowiednio kobiety i mężczyźni. Wymagane lata pracy to z kolei 20 i 25 lat. Emerytura pomostowa to specjalne świadczenie dla osób, które pracowały w tzw."szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze".

Podstawa prawna "pomostówek"

Nowe emerytury pomostowe są osadzone prawnie w ustawie, a nie jak to było dotychczas jedynie w ministerialnym rozporządzenia. Warunki przyznawania i pobierania tego typu emerytur określa dokładnie ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ( Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.). Prawo do tego typu emerytury mają osoby pracujące: pod ziemią, na wodzie i pod wodą, a także w zmiennym mikroklimacie. Zapisy ustawy obejmują również ciężkie prace fizyczne, np rybaków morskich i personelu pokładowego. Aby taką emeryturę otrzymać trzeba również spełnić inne określone warunki.

Warunki formalne przyznawania "pomostówek"

By móc ubiegać się w ZUS o przejście na emeryturę pomostową należy spełnić kilka formalnych warunków. Należy mieć ukończone 55 lub 60 lat. Odpowiednio kobieta i mężczyzna. Urodzić się po 31 grudnia 1948 roku, a także:udowodnić okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, posiadać okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn przed 1 stycznia 1999 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac, stworzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej po 31 grudnia 2008 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac rozwiązać stosunek pracy.

Nie wszyscy pracujący w szczególnie trudnych warunkach mogą przejść na taką emeryturę

Ustawodawca niestety zrobił znaczące rozróżnienie pomiędzy pracownikami pracującymi na etacie, a tymi wykonującymi pracę w ramach własnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca z nie do końca zrozumiałych względów nie może przejść na emeryturę pomostową. Oficjalnie ZUS staje na stanowisku, że ustawy mówią jedynie o "pracownikach", ludziach którzy swoje zajęcie wykonywali w ramach stosunku pracy. Ta sytuacja to na pewno pole do popisu dla prawników. Długo można by o tym dywagować. Tym nie mniej teraz, na chwilę obecną trzeba liczyć się z faktem, że własna działalność wyklucza nas z ewentualnego pobierania emerytury pomostowej.

Emerytura pomostowa może zostać zawieszona

Do takiej sytuacji dojdzie w chwili gdy dochód emeryta wyniesie 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub gdy ten podejmie pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.Na koniec trzeba powiedzieć rzecz niezwykle istotną dla pracowników. Muszą oni znać wykaz zawodów objętych prawem do emerytury pomostowej. Warto o tym pamiętać i znać swoje prawa.

Pomocy merytorycznej udzielił nam portal Katowice praca zajmujący się doradztwem personalnym na terenie Śląska.

Reklama