Kolejne odcinki drogi przy ul. Zabobrze wykonane

Kolejne odcinki drogi przy ul. Zabobrze wykonane
fot. UM Bolesławiec Urząd Miasta w Bolesławcu odebrał roboty przy realizacji zadania „Budowa drogi ul. Zabobrze (odcinki C-D i E-F) wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”.
istotne.pl inwestycja, zabobrze, um bolesławiec

Wykonawcą prac jest Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry. Całkowita wartość zadania wynosi 689 936 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

ZabobrzeZabobrzefot. UM Bolesławiec
ZabobrzeZabobrzefot. UM Bolesławiec

Prace przy budowie trwały od września 2014 r. W zakres robót wchodzi m.in. budowa jednokierunkowego ciągu pieszo-jezdnego o długości 415 m oraz droga technologiczna na odcinku 75 m.

W ramach zadania wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego, 16 punktów oświetleniowych oraz kanalizację deszczową.

iza