Kolejny spór zbiorowy, tym razem w Domu Pomocy Społecznej

Kolejny spór zbiorowy, tym razem w Domu Pomocy Społecznej
fot. http://konfederacjapracy.org.pl Do naszej redakcji wpłynęło pismo Organizacji Zakładowej OPZZ "Konfederacja Pracy" w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu z prośbą o publikację.
istotne.pl spór, opzz

Poniżej publikujemy treść pisma:

Sprór zbiorowy w Domu Pomocy SpołecznejSprór zbiorowy w Domu Pomocy Społecznejfot. OPZZ