MOPS i magistrat: Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc

MOPS i magistrat: Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc
fot. freeimages.com (glendali) W lutym 2015 r. podpisano kolejne porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu, dotyczące utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w Bolesławcu.
istotne.pl ośrodek, przemoc, um bolesławiec, mops bolesławiec

Ośrodek Wsparcia będzie m.in. kontynuował działania realizowane na podstawie programu finansowanego ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu od lutego do grudnia 2015 r. poprzez:

  • systematyczną długoterminową terapię indywidualną dla ofiar przemocy
  • konsultacje psychologiczne
  • mediacje rodzinne i terapie dla sprawców przemocy.

Celami szczegółowymi ośrodka wsparcia będą:

  • zwiększenie dostępności do indywidualnej, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uwikłanych w przemoc poprzez prowadzenie terapii i poradnictwa specjalistycznego
  • budowanie koalicji lokalnej osób i instytucji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • wspieranie współpracy MOPS ze specjalistami i organizacjami pozarządowymi ds. przemocy
  • wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc, tj. rozszerzenie działań m.in. o grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, programy dla sprawców przemocy, psychoedukację w zakresie oddziaływań wychowawczych u dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą.

Z usług ośrodka wsparcia mogą korzystać:

  • osoby dorosłe doświadczające przemocy – zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez MOPS Bolesławiec, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
  • osoby korzystające do tej pory z porad i terapii specjalistów (w formie kontynuacji).

Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc funkcjonuje w Domu Katechetycznym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 2 w Bolesławcu.

MOPS Bolesławiec/ii