materiał promocyjny

W Bolesławcu nie będzie podatku od budynków mieszkalnych

Sesja
fot. UM Bolesławiec Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
istotne.pl 0 pieniądze, um bolesławiec, sesja rm

Reklama

Radni uchwalili, że zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  • budynki mieszkalne lub ich części mieszkalne, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  • grunty pozostałe.

Uzasadnieniem do uchwały jest fakt, że sytuacja finansowa gminy oraz spadek zadłużenia stworzył warunki, w których mieszkańcy powinni to odczuć.

WykresWykresfot. UM Bolesławiec

Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy tylko i wyłącznie tych budynków mieszkalnych (lub ich części), w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, oraz wszystkich gruntów pozostałych. Po wejściu w życie uchwały, tj. od 1 stycznia 2015 r., nie będą opodatkowane jak dotychczas podatkiem od nieruchomości: budynki mieszkalne lub ich części stawką 0,73 zł za m² oraz grunty pozostałe stawką 0,45 zł za m².

Zwolnieniem objętych będzie około 12 tys. podatników. Obserwowany proces migracji mieszkańców do sąsiednich gmin ma charakter stały, a jego ograniczenie leży w interesie miasta Bolesławiec. Proponowana uchwała, wprowadzająca zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części oraz gruntów pozostałych, zmierza do ograniczenia tego zjawiska i zwiększenia atrakcyjności miasta wśród potencjalnych nowych mieszkańców. Może również spowodować napływ nowych inwestorów i powstanie nowych miejsc pracy.

SesjaSesjafot. UM Bolesławiec
SesjaSesjafot. UM Bolesławiec
SesjaSesjafot. UM Bolesławiec
SesjaSesjafot. UM Bolesławiec

Zwiększenie liczby mieszkańców będzie skutkować w przyszłości zwiększonymi dochodami, wynikającymi z płatności podatku dochodowego (PIT) w nowym miejscu zamieszkania, co z kolei przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec. Proponowane rozwiązanie stanowi zachętę do podejmowania decyzji o nabywaniu działek budowlanych, budowaniu domów jednorodzinnych i osiedlaniu się w mieście Bolesławiec. Szacowane skutki wprowadzonych zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 r. to kwota około 2 000 000 zł.

Reklama