Legniccy policjanci przeciw przemocy w rodzinie. Wkrótce konferencja na ten temat

Policjant
fot. UM Legnica Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez naczelnika Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ministerstwa Sprawiedliwości sędziego Michała Lewoca oraz nadkom. Annę Farmas-Czerwińską z KMP.
istotne.pl 0 policja, edukacja, miasto legnica

Reklama

Udział wzięło 50 funkcjonariuszy różnych pionów, którzy zajmują się problematyką przestępczości związanej z przemocą. Nowy system przeciwdziałania temu zjawisku podkreśla konieczność udzielania przez specjalistów z różnych dziedzin pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie i oddziaływania na jej sprawców.

Najczęściej pierwszą osobą, do której ofiara zwraca się o pomoc, jest funkcjonariusz policji. Na szkoleniu policjantki i policjanci uczyli się, jak mogą maksymalnie wspierać taką osobę, posługując się dostępnymi im środkami.

3 listopada 2014 r. legnicka komenda organizuje konferencję, która będzie kontynuacją działań policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestnikami spotkania będą policjanci, prezesi sądów, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, pracownicy socjalni, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy Urzędu Miasta, przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia, a także organizacji pozarządowych świadczących pomoc ofiarom przemocy. Prelekcje wygłoszą m.in. naczelnik Wydziału do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wojewódzki koordynator ds. realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Celem konferencji będzie wymiana informacji na temat zadań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy, ale przede wszystkim – wypracowanie metod jeszcze skuteczniejszego ich współdziałania.

UM Legnica/ii

Reklama