Stanowisko Rady Miasta Bolesławiec w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin

miedz
fot. Jonathan Zander (Digon3)/Wikimedia Commons Radni apelują do pani premier Ewy Kopacz o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania kwot przeznaczanych przez KGHM Polska Miedź S.A. na inwestycje w Polsce.
istotne.pl 0 pieniądze, miedź, kghm, um bolesławiec, sesja rm

Reklama

Poniżej prezentujemy stanowisko Rady Miasta Bolesławiec w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin:

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Polska Miedź S.A. 1 października 2014 r. uruchomił kopalnię miedzi Sierra Gorda w Chile. Radość z wkroczenia na globalny rynek naszej dolnośląskiej spółki KGHM miesza się z uczuciem żalu, że wskutek wprowadzenia podatku od kopalin nie ma szans na inwestycje pod Bolesławcem, mimo że złoża miedzi i srebra tu zalegające są bogate i możliwe do eksploatacji.

Rada Miasta Bolesławiec 18 grudnia 2013 r. wsparła apel Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zniesienia podatku od wydobycia niektórych kopalin. Skutki wprowadzenia tego podatku, który dotyczy w zasadzie tej jednej firmy, były do przewidzenia i obecnie region odczuwa negatywne efekty obciążenia KGHM Polska Miedź S.A. tą daniną na rzecz Skarbu Państwa.

Blisko 2 mld zł podatku rocznie pozbawia województwo dolnośląskie co najmniej 100 mln zł w udziale w podatku od osób prawnych (CIT). Skutki dla gmin są równie dotkliwe. – Wydaliśmy pieniądze na udokumentowanie złoża koło Bolesławca. Jest bardzo atrakcyjne pod względem zawartości miedzi. Ale podatek powoduje, że nawet przy wysokich cenach metali kolorowych inwestycja byłaby nieopłacalna. […] W Polsce z podatkiem od kopalin przesadzono i jeśli to się nie zmieni, nikt nie rozpocznie inwestycji – mówi w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

Apelujemy do Pani Premier o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania kwot przeznaczanych przez KGHM Polska Miedź S.A. na inwestycje w Polsce. Każda złotówka zainwestowana w zwiększenie potencjału wydobywczego i przeróbczego miedzi, srebra i innych kopalin przyniesie wielokrotnie większe korzyści Polsce, regionowi i gminom niż sam podatek. Dla obszaru tzw. starego zagłębia miedziowego na pograniczu powiatów bolesławieckiego i złotoryjskiego to powinien być impuls rozwojowy i szansa na tworzenie nowoczesnych gałęzi gospodarki. Zaniechania rządu mogą pogłębiać trwający exodus młodych Polaków, utrwalać biedę i bezrobocie na obszarach peryferyjnych i skutkować narastaniem potrzeby objęcia pomocą socjalną wielkich grup społecznych.

Podjęcie przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Bolesławiec w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin jest konsekwencją działań podjętych przez Radę Miasta w grudniu 2013 r., kiedy to przyjęta została uchwała nr XLV/377/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie poparcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, przyjętego uchwałą Nr XLIV/330/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 listopada 2013 r. Wobec bezskuteczności dotychczasowych działań Rada Miasta Bolesławiec postanowiła po raz kolejny zająć stanowisko w tej niezwykle ważkiej sprawie.

UM Bolesławiec/ii

Reklama