Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym

Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
fot. UM Bolesławiec 4 listopada 2014 r. w wojewódzkim dzienniku urzędowym została ogłoszona uchwała nr LV/457/2014 Rady Miasta Bolesławiec z 29 października 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
istotne.pl piotr roman, pieniądze, um bolesławiec

Warto przypomnieć, że radni uchwalili, iż zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  • budynki mieszkalne lub ich części mieszkalne, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  • grunty pozostałe.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. Uzasadnieniem do uchwały jest fakt, że sytuacja finansowa gminy oraz spadek zadłużenia stworzył warunki, w których mieszkańcy powinni to odczuć.

Uchwała wprowadzająca zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części oraz gruntów pozostałych zmierza do ograniczenia zjawiska migracji i zwiększenia atrakcyjności miasta wśród potencjalnych nowych mieszkańców. Może również spowodować napływ nowych inwestorów i powstanie nowych miejsc pracy. Zwiększenie liczby mieszkańców będzie skutkować w przyszłości zwiększonymi dochodami, wynikającymi z płatności podatku dochodowego (PIT) w nowym miejscu zamieszkania, co z kolei przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec. Zwolnienie od podatku stanowi również zachętę do podejmowania decyzji o nabywaniu działek budowlanych, budowaniu domów jednorodzinnych i osiedlaniu się w mieście Bolesławiec.

– Pozostałe podatki będą po raz kolejny zamrożone – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman.

informacja zlecona: UM Bolesławiec