Zgłoś kandydatów do honorowego obywatelstwa, nagrody miasta i odznaki

Zgłoś kandydatów do honorowego obywatelstwa, nagrody miasta i odznaki
fot. Wikimedia Commons Przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Szetelnicki poinformował, że do 28 lutego br. można składać wnioski o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Legnicy, nagrody miasta (15 tys. zł) oraz odznaki Zasłużony dla Legnicy.
istotne.pl 0 nagroda, honorowy obywatel, samorząd, miasto legnica

Reklama

Wyróżnienia te stanowią prestiżową formę uznania za szczególne zasługi na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta, popularyzacji jego osiągnięć w kraju i poza granicami, pracy na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz działalności społecznej na rzecz mieszkańców.

Nagrodę Miasta Legnicy może otrzymać osoba fizyczna, prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Pozostałe wyróżnienia przysługują osobom fizycznym.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są:

  • prezydent miasta
  • przewodniczący Rady Miejskiej
  • kluby radnych
  • komisje Rady
  • grupa co najmniej 5 radnych
  • organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe i wyznaniowe
  • grupa 200 mieszkańców Legnicy na podstawie wzoru formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 8 do Statutu Legnicy.

Kandydatów do wyróżnień opiniuje i przedstawia Radzie Komisja Kapituły i Statutu. Wnioski wraz z uzasadnieniem przyjmuje

  • Biuro Rady w Urzędzie Miasta Legnicy (pl. Słowiański 8, pok. 224, II p.)
  • Kancelaria Urzędu Miasta, pl. Słowiański 8, informacje pod nr. tel. 76 72 12 130.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta, w dziale Zasłużeni dla Miasta.

Przypomnijmy: w ubiegłym roku tytuł Honorowego Obywatela Legnicy otrzymał (pośmiertnie) Wacław Makowski. Nagroda Miasta nie została przyznana. Natomiast odznakami Zasłużonego dla Legnicy uhonorowano: Kazimierza Bieleckiego, Monikę Kuligowską, Beatę Łabowicz, Tadeusza Spendowskiego i Władysława Szudrowicza.

UM Legnica/ii

Reklama