Ogłoszenie ZC „Bolesławiec"

Ogłoszenie ZC „Bolesławiec
fot. Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec" Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o. oferują do sprzedaży.
istotne.pl ogłoszenie, zc bolesławiec

Postępowanie III

 • Wiertarka słupowa WE 20, rok budowy 1956 – cena minimalna: 1.200 zł (netto)
 • Strugarka poprzeczna PAA-60, rok budowy 1962 - cena minimalna : 3.600 zł (netto)
 • Przecinarka tarczowa BTB-40, rok budowy 1958 - cena minimalna : 1.200 zł (netto)
 • Szlifierka dwutarczowa OND 350 - cena minimalna : 800 zł (netto)

Postępowanie V

 • Maszyna do drewna wyrówniarko-grubościuówka typ DYSK 3, rok budowy 1979 - cena minimalna : 4.400 zł (netto)
 • Maszyna do drewna wyrówniarko-strugarka typ FOD - cena minimalna : 1.900 zł (netto)
 • 3.Maszyna do drewna frezarka dolnowrzecionowa, rok budowy 1966 - cena minimalna: 1.900 zł (netto)
 • Prasa hydrauliczna bramowa - cena minimalna : 8.000 zł (netto)

Oferty w zamkniętych kopertach (z opisem na kopercie „OFERTA TMEZ VI”) można składać w sekretariacie Spółki ul. T. Kościuszki 11 do dnia 13.03.2015 roku do godziny 12:00
Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta
 2. Oferowaną cenę
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Mechaniczno-Energetycznego i Zaopatrzenia Radosław Knichał telefon: 604 515 877.