Dotacje na remonty kamieniczek

Dotacje na remonty kamieniczek
fot. Grzegorz Matoryn W Bolesławcu w budżecie miasta przeznaczono 1 500 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
istotne.pl kamienica, pieniądze, um bolesławiec

Tegoroczne dotacje na renowację elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy przyznane zostały ośmiu wspólnotom. Wspólnoty zlokalizowane są przy ulicach: Rynek 27, B. Prusa 16/18, B. Prusa 12/13, B. Prusa 10/11, B. Prusa 8/9, B. Prusa 6/7, Kościelnej 4/5, Armii Krajowej 4.

Remonty realizowane są w ramach programu „Nowa Starówka”. Program „Nowa Starówka” przyjęty został przez Radę Miasta Bolesławiec w 2006 r. Jednym z etapów programu jest remont kamienic przyrynkowych, którego zakres został podzielony na dwie części: remont więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz remont elewacji, detali kamiennych, detali architektonicznych i uzupełnienie ubytków. Wykonanie przez wspólnotę remontu więźby dachowej i pokrycia dachowego warunkuje uzyskanie dofinansowania do remontu elewacji.

Dotacja na prace konserwatorskie przyznana została jednej parafii. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej otrzymała dotację na zadanie „Ochrona przed zniszczeniem i udostępnienie społeczeństwu europejskiemu Bazyliki pw. WNMP i św. Mikołaja w Bolesławcu – dziedzictwa kulturowego o wysokim znaczeniu dla pogranicza Polski, Czech i Niemiec”.

W tym roku do prezydenta Bolesławca wpłynęło dwadzieścia wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Część wniosków z powodu niespełnienia wymogów formalnych i merytorycznych została odrzucona.

W 2014 roku dotacje na renowację elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy przyznane zostały siedmiu wspólnotom przy ulicach: Rynek 33/34, Rynek 29/30, Rynek 31/32, Rynek 24/25, Rynek 35, Rynek 26, Sierpnia '80 1/2. W roku ubiegłym dotacje otrzymały również dwie parafie. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej otrzymała dotację na zadanie „Ratunkowy remont dachu budynku Caritas przy ul. Kościelnej”. Parafia Rzymskokatolicka pw. MBNP przy pl. Zamkowym otrzymała dotację na zadanie „Remont wieży z wymianą blachy ocynkowanej na miedzianą”.

iza