Posiedzenie Rady Programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy”

Rada
fot. UM Legnica W Ratuszu miało miejsce posiedzenie Rady Programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy”.
istotne.pl 0 bezpieczeństwo, samorząd, tadeusz krzakowski, miasto legnica

Reklama

Ten realizowany od szeregu lat program stanowi płaszczyznę współpracy organów i instytucji samorządowych, służb mundurowych, służb komunalnych, firm ochroniarskich, organizacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni mieszkaniowych w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Jest realizowany przez zespoły zajmujące się m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa osób i mienia, zapobieganiem patologiom, przeciwdziałaniem przestępczości nieletnich czy tworzeniem bezpiecznej infrastruktury.

Rada Programu z udziałem szefów służb zbiera się kilka razy w roku. Jej posiedzeniom przewodniczy prezydent Tadeusz Krzakowski. Piątkowe spotkanie było poświęcone przyjęciu planu działania w roku 2015.

– Legniczanie najwyżej cenią sobie inwestycje zwiększające ich bezpieczeństwo w różnych sferach. Tak wypowiada się blisko 70 proc. mieszkańców – podkreślił Tadeusz Krzakowski, przywołując wyniki niedawnych badań sondażowych. – Dbałość o różne aspekty bezpieczeństwa miasta i mieszkańców jest również stałym elementem obecnym w projekcie Strategii Rozwoju Legnicy na lata 2015-2020 Plus, którą na najbliższej sesji zajmować się będzie Rada Miejska Legnicy – dodał prezydent.

Zadania na rok 2015, które będą realizowane przez sygnatariuszy Porozumienia, dotyczą m.in. ograniczenia przestępczości pospolitej, pełnego wykorzystywania możliwości monitoringu wizyjnego miasta, akcji profilaktyczno-prewencyjnych organizowanych w różnych środowiskach, np. wśród dzieci, młodzieży czy seniorów; organizacji ćwiczeń taktyczno-bojowych i szkoleń przez jednostki straży pożarnej, systematycznych kontroli bezpieczeństwa na drogach i przeciwpożarowego, zapewnienia porządku publicznego, przeciwdziałania patologiom, narkomanii i alkoholizmowi oraz przestępczości nieletnich, dalszego tworzenia bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej, budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym, zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i ekologicznego (np. poprzez likwidację dzikich wysypisk).

UM Legnica/ii

Reklama