Konsultacyjna debata prezydenta z mieszkańcami śródmieścia i Tarninowa

Prezydent
fot. UM Legnica Prezydent Tadeusz Krzakowski spotkał się we wtorek, 21 października, w I Liceum Ogólnokształcącym z mieszkańcami staromiejskiego centrum oraz Tarninowa.
istotne.pl 0 spotkanie, pieniądze, tadeusz krzakowski, miasto legnica

Reklama

Była to ósma i ostatnia w tym roku debata w ramach cyklu konsultacyjnego „Bliżej legniczan i ich spraw”. Prezydentowi towarzyszyli jego zastępcy, grupa radnych, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, ZGM, ZDM oraz przedstawiciele policji i Straży Miejskiej.

Podczas ubiegłorocznego spotkania w tej części miasta mieszkańcy zgłosili swoje postulaty i wnioski. Prezydent omówił stan ich realizacji. Mieszkańcy wskazywali wówczas m.in. na potrzebę podjęcia przez policję i Straż Miejską zdecydowanych działań w zapewnieniu bezpieczeństwa: w walce z pijącymi i awanturującymi się w miejscach publicznych czy też w utrzymaniu porządku. Służby podjęły zdecydowane kroki, czego efektem było wystawienie kilkudziesięciu mandatów osobom łamiącym prawo. Prezydent przypomniał, że miasto sfinansowało dodatkowe patrole policyjne, które działały także w tej części miasta.

W czasie spotkań konsultacyjnych prezydent omawia realizację budżetu. W tym roku środki na inwestycje wzrosły do blisko 60 mln zł, z czego ponad połowę przeznaczono na przedsięwzięcia drogowe (20 zadań). Obecnie trwa przebudowa ul. Jaworzyńskiej. Roboty kontynuowane są na jej skrzyżowaniu z ulicą Grabskiego. Zakończyły się natomiast na odcinku od ul. Szkolnej do skrzyżowania Jaworzyńskiej, Muzealnej, Skarbka. Dobiegła końca przebudowa jezdni ulic Witelona i Skarbka. To zadanie zostało rozszerzone o nowe chodniki z kostki. Są one już na ukończeniu.

Powstał parking wraz z nowymi drogami w obrębie ul. Klubowej. Zakończył się pierwszy etap przebudowy al. Orła Białego w parku Miejskim. Kolejny rozpocznie się już wkrótce. Na terenie palmiarni, ku uciesze nie tylko najmłodszych mieszkańców, niedawno otwarto minizoo z ozdobnymi ptakami pośród przepięknych ogrodów tematycznych.

Zaawansowane są inwestycje drogowe na ul. Moniuszki, Galaktycznej, Plutona. Budowany jest zintegrowany system zarządzania ruchem i transportem publicznym. Ważnymi przedsięwzięciami są także kolejny etap remontu Akademii Rycerskiej i modernizacja budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Na przywrócenie dawnej świetności Akademii Rycerskiej miasto wydało już ponad 40 mln zł własnych środków. Pomoc państwa była niewielka. Obecnie prowadzone są prace w pięknej sali królewskiej. Odrestaurowanie jej pochłonie prawie 5 mln zł. Z kolei budynek ZSE-M, położony w centrum miasta, po renowacji znowu będzie perełką architektoniczną.

W kolejnej części spotkania Tadeusz Krzakowski mówił o Legnickim Budżecie Obywatelskim. W ubiegłorocznej edycji LBO mieszkańcy tych dwóch rejonów miasta wybrali trzy projekty: budowę placu zabaw przy ul. Środkowej, przebudowę chodnika przy ul. Senatorskiej oraz przebudowę ul. Żeromskiego. Wszystkie zostały już zrealizowane. W tegorocznym głosowaniu nad propozycjami zadań LBO wzięło udział o 24 proc. więcej mieszkańców niż rok wcześniej. Świadczy to o rosnącym zaangażowaniu legniczan w sprawy miasta i chęci decydowania o jakości swego najbliższego otoczenia.

Uczestnicy spotkania, jak zawsze, przedstawiali swe postulaty. Zgłaszali np. potrzebę wyraźnego oznaczenia przejść dla pieszych na ul. Oświęcimskiej, interwencji policji i strażników miejskich na ul. Piastowskiej, gdzie dochodzi do zakłócania porządku publicznego, mieli też uwagi związane z odbiorem odpadów komunalnych.

Prezydent poinformował, że planuje zorganizowanie akcji umożliwiającej mieszkańcom zwiedzenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej. To jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w regionie zakładów, gdzie sortuje się, przerabia i składuje śmieci. Wszystkich chętnych będą tam dowoziły bezpłatnie autobusy MPK. Podziękował również legniczanom za ich twórczy i aktywny udział w dialogu społecznym, jakim od wielu lat są spotkania konsultacyjne.

UM Legnica/ii

Reklama