Strefa łączy szkoły i pracodawców

Iwona Krawczyk
fot. Powiat Zgorzelecki W bogatyńskim Zespole Szkół Zawodowych prezeska kamiennogórskiej strefy ekonomicznej zaprezentowała strefowy klaster edukacyjny.

Reklama

Na zaproszenie wicestarosty Mariusza Tureńca Iwona Krawczyk, szefowa Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Gospodarczej Małej Przedsiębiorczości, przedstawiła w Zespole Szkół Zawodowych im. Świętej Barbary w Bogatyni strefowy klaster edukacyjny. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatowych szkół zawodowych oraz lokalni przedsiębiorcy.

Strefowy Klaster Edukacyjny to pierwszy w Polsce program dotyczący kształcenia zawodowego w oparciu o potencjał inwestycyjny strefy, której zadaniem jest diagnoza potrzeb, dobór partnerów i zamawianie kierunków kształcenia, czyli „swatanie” szkół zawodowych i przedsiębiorców.

Projekt zakłada planowanie kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów (wybór zawodu ma być decyzją świadomą, uwzględniającą zarówno preferencje, jak i możliwość dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego), a także rozwój kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców. Pracodawca w programie funkcjonuje jako praktyk, kreujący rynek pracy, realizujący treści i metody kształcenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy, oferujący miejsca pracy wyszkolonym uczniom.

Po prezentacji zarówno zgorzelecka „Emilka”, jak i bogatyński „Górnik” zgłosiły się do udziału w programie.

Powiat Zgorzelecki/ii

Reklama